– Det är precis det här vi vill komma bort ifrån och det som var typiskt för de tidigare jobbcoacherna och etableringslotsarna.

Så säger Martin Ådahl, ny ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet om Arbetets granskning. Den visade hur arbetslösa fastnar hos privata företag i samma insats – stöd och matchning – år efter år.

Och att arbetslösa kan bli kvar så länge som 39 månader trots att maxgränsen för insatsen är nio månader.

Just de jobbcoacher och etableringslotsar som Martin Ådahl nämner är tidigare kritiserade projekt som Arbetsförmedlingen upphandlat genom åren. 

– De snurrade folk, som det hette. Alltså de hade folk hos sig i väntan på att de skulle få jobb som de aldrig fick. 

AF-reformen ska fortsätta

Martin Ådahl var pådrivande bakom reformen av Arbetsförmedlingen i januariavtalet. Alltså det avtal som Centerpartiet och Liberalerna skakade hand med Socialdemokraterna och Miljöpartiet på för att släppa igenom Stefan Löfven (S) som statsminister. Efter sommarens regeringskris finns inte längre avtalet. Men reformerna består, enligt Martin Ådahl. 

– Vi förväntar oss att regeringen inte river upp det som är pågående. Där ingår Arbetsförmedlingen, säger han. 

Det är också beskedet som Arbetet fått från regeringen, att arbetet med Arbetsförmedlingen ska fortsätta.

Den nya Arbetsförmedlingen ska, enligt januariavtalet, främst vara myndighet. Inte förmedla jobb. I stället ska ”fristående aktörer” (oftast företag men ibland även organisationer) hjälpa de arbetslösa.

Ett första steg i den utvecklingen är Arbetsförmedlingens nya tjänst Kundval rusta och matcha, Krom. Den påminner om den tjänst som Arbetet granskat, Stöd och matchning, men vissa förändringar har gjorts. 

Särskilt en förändring vill Martin Ådahl lyfta fram till försvar för Krom, som han beskriver som ett mellansteg mellan den gamla och den nya Arbetsförmedlingen. Det är att en större del av ersättningen till företagen ges först när man hjälpt en arbetslösa att hitta ett jobb eller en studieplats. Något som enligt honom motverkar att folk fastnar i insatser. 

– Det ska inte löna sig att bara ta sig an personer utan att hjälpa rimligt många av dem till arbete, för då kan man ju lika gärna låta bli att anlita de här fristående förmedlarna, säger han. 

Öppnar för vissa ändringar

Samtidigt öppnar han för att ersättningsnivåerna i det nya Krom-systemet också kan behöva skärpas ytterligare efterhand. 

– Så att det verkligen lönar sig att få folk bort från den här sökprocessen och in i arbete. Eller åtminstone i vissa fall in i en utbildning som man vet i nästa steg leder till arbete.

I vår granskning visar vi hur Arbetsförmedlingen efter en ny bedömning av den arbetslösas behov skickat tillbaka personen till insatsen stöd och matchning. Bör det finnas en spärr som begränsar hur många gånger en arbetslös kan skickas till en insats?  
– Det bör det absolut göra, i synnerhet en spärr mot att skicka samma arbetslösa till samma förmedlare många gånger. Det har vi också tagit upp med regeringen i reformarbetet. Det enda som talar emot en spärr är att det bör göras en rättvis arbetsmarknadspolitisk bedömning varje gång, men den kan ju inte resultera i att man skickar tillbaka personen till samma åtgärd om och om igen.

Centerpartiets Martin Ådahl anser att de privata jobbförmedlarna har kunnat möta fler människor under pandemin än vad Arbetsförmedlingen hade klarat själva. Särskilt den växande gruppen långtidsarbetslösa menar han snabbare kan få hjälp. 

– Vad man än må tycka så ser vi ju att de här fristående förmedlarna får cirka 30 procent i jobb och det är mycket i konjunkturläget vi har. Och den siffran kan öka, säger han. 

Krav inför budgeten

Men om förändringen av Arbetsförmedlingen ska bli bra måste regeringen i höstbudgeten ge tillräckligt mycket pengar till myndigheten, poängterar han. 

– Vi har inget budgetsamarbete längre så nu är det verkligen upp till bevis för Socialdemokraterna om de satsar på arbetsmarknadsutbildning och på arbetsförmedling.

Debatten har gått het om Arbetsförmedlingskontoren som försvunnit ute i landet. Och att arbetslösa blivit lidande av det. Martin Ådahl tycker att regeringen prioriterat dyra insatser framför effektiva, och att för lite pengar gått till myndigheten när arbetslösheten varit så pass hög.

– Nu har resurserna trots allt stärkts. Till exempel till bättre lokal närvaro efter många års centralisering. Men det har varit lite konstigt att vi som borgerliga och liberaler förväntas förhandla upp resurser till arbetsmarknadspolitik med Socialdemokraterna.

Med tanke på att ni inte är lika involverade i budgeten, i alla fall inte direkt. Är du orolig att det inte ska bli som du vill kring Arbetsförmedlingen?
– Vi är naturligtvis oroliga för att man inte satsar på förmedling i stor skala på ett effektivt sätt. Aldrig någonsin har så många behövt så många jobb förmedlade på en och samma gång. Behöver vi lägga offentliga pengar på det så är det nu. 

Inom kort väntas regeringen komma med mer besked om detaljerna kring reformen, i en så kallad departementsskrivelse.