Vid det här årets slut ska ett stort steg i den omfattande reformen av Arbetsförmedlingen vara klar.

Ett första steg mot privat jobbmatchning i stor skala är den nya tjänsten Kundval Rusta och matcha, Krom. Den är uppdaterad version av den tidigare tjänsten Stöd och matchning, Stom.

I september ska Krom finnas i över 180 av landets kommuner. Hittills har 69 företag fått godkänt för att sköta matchningen.

Men just nu väntar ännu fler på ett besked. 16 företag är under granskning. Och 56 har myndigheten inte hunnit börja kolla på. Totalt väntar alltså 72 företag på ett svar.

– Vi har toppar och dalar i ansökningar. Särskilt under det här året när vi växlar från Stom till Krom, alla vill ju in. Och då får vi långa handläggningstider, säger Martin Kruse, tillförordnad förvaltningsdirektör på Arbetsförmedlingen.

Arbetslösa fastnar hos privata jobbcoacher i flera år

Nyheter

200 000 långtidsarbetslösa

Att myndigheten räknar med att gränsen på 200 000 människor långtidsarbetslöshet passeras innan året är slut har fått Arbetsförmedlingen att justera på bedömningarna för målgruppen för Krom. 

Fler som står långt bort från arbetsmarknaden kommer att hänvisas till ett företag, som då får mer betalt. Men ersättningen blir även större om företaget får ut den arbetslösa i arbete.

Även ett subventionerat jobb räknas som att få ut en person i arbete.

Hårdare kontroll

Enligt Martin Kruse är kontrollen av leverantörerna i Krom hårdare än den var i Stom.

– Det är politikens inriktning att förstärka kontrollen. Dels innan vi tecknar avtal, men även att följa upp klagomål som kommer in efter att en leverantör är godkänd.

Han säger att det är en anledning till att antalet leverantörer i Krom ser ut att bli färre än vad det var i instansen Stom.

– Eftersom vi höjt kraven är det också en ganska stor andel som får nej på ansökan.

Tidsplan Krom

  • Maj 2021: På plats i 85 kommuner
  • September: Ska finnas i ytterligare i 101 kommuner, däribland Stockholm. Göteborg och Malmö
  • December: De sista 104 kommunerna.