Det var i somras som Arbetsförmedlingens anställda dök upp oanmälda hos flera jobbmatchare över hela landet.

Totalt gjordes 491 besök hos de tio aktörer som har flest deltagare i myndighetens tjänst för arbetslösa – Rusta och matcha.

Syftet var att kontrollera om bolagen följde kraven som gäller lokaler. Höll aktörerna öppet för deltagarna som de lovat?

Allvarliga brister gav sanktion

Av de 126 brister som upptäcktes var 30 så allvarliga att de skulle kunna ge någon form av sanktion. De ska nu bedömas.

23 av de 30 fallen handlade om att leverantörernas lokaler inte var öppna de tider de ska vara öppna.

Och att det inte fanns godtagbara skäl. 

– Vissa har ju behov av fysiska möten och av att komma ut, det är ju därför vi tycker att det är viktigt att följa upp så att det finns lokaler och att det finns personal på de leveransorter där de ska finnas, säger Anneli Thorefeldt, chefsstöd på Arbetsförmedlingen och en av författarna bakom rapporten.

Flera har sagt upp avtal

Det kunde handla om att en lokal fanns men att leverantören inte ens hade hämtat ut nycklarna.

I ett par fall medgav aktörer att de hade tillhandahållit tjänsten för de arbetslösa helt på distans – trots att det inte är tillåtet. Flera av dem har nu sagt upp sina avtal.

En slutsats som myndighetens arbetsgrupp drar är att det är sannolikt att alla leverantörer inte har uppmärksammat återgången till normalläge efter pandemin, trots att Arbetsförmedlingen informerat om att de numera ska erbjuda fysiska möten.