Den 20 november röstades italienaren Luca Visentini fram till världsfackets nya generalsekreterare. Knappt tre veckor senare satt han i belgiskt häkte, misstänkt för att vara köpt av Qatar

– Jag anklagades för att vara mutad av dem eftersom jag mildrade mina och den internationella fackrörelsens ståndpunkter mot dessa länder, sade Visentini till La Repubblica strax efter att han släppts.

Visentini bedyrar sin oskuld. Men varför blev han alls gripen? 

Enligt Visentini handlar det om hans samarbete med människorättsorganisationen Fight Impunity, som står i centrum av muthärvan och som samtliga inblandade har kopplingar till.  

Hedersmedlemmarna i Fight Impunitys styrelse är som en all star-uppställning.

Fight Impunity är ingen känd organisation utanför Brysselbubblan. Den grundades av den italienske socialdemokraten Antonio Panzeri när han efter 15 år lämnade EU-parlamentet 2019.   

Panzeri tog med sig sitt kontaktnät från det gamla jobbet till det nya. Hedersmedlemmarna i Fight Impunitys styrelse är en all star-uppställning av nobelpristagare, exministrar, tidigare kommissionärer och sittande Europaparlamentariker. 

Däremot registrerade Panzeri aldrig sin organisation i EU:s öppenhetsregister, vilket hade inneburit skyldighet att redovisa donationer och att kontakter med EU-parlamentariker dokumenterats.

Enligt italienska Corriere della Sera ansvarade Panzeri för gästlistan när Qatar den 8 december bjöd in 250 parlamentariker och andra högdjur för att fira landets nationaldag på ett exklusivt hotell i Bryssel. 

Nästföljande dag skedde polistillslagen. 600 000 euro i kontanter hittades i Panzeris hem. 

Visentini och Panzeri har liknande bakgrund. Bägge kommer från den italienska fackrörelsen.

Visentini och Panzeri har liknande bakgrund. Bägge kommer från den italienska fackrörelsen. Bägge har hanterat internationella frågor. Panzeri för centralorganisationen CGIL, Visentini för UIL. Bägge har också varit Brysselbaserade länge.

Men i italienska medier hävdar Visentini att de bara träffats en gång, samt att han föreläst för Fight Impunity sammanlagt tre gånger

Kan Visentini ha varit en måltavla? En av de personer Panzeri hoppades kunna värva till det olagliga lobbyarbete han påstås ha bedrivit för Gulfstaten? 

Kanske. Att Visentini försatts på fri fot medan övriga gripna har häktats talar till hans fördel. Men fortfarande har världsfackets generalsekreterare många frågor att besvara. 

Fortfarande har världsfackets generalsekreterare många frågor att besvara.

Samtidigt har hans situation blivit ohållbar. Som Itucs chef ska Visentini företräda 200 miljoner löntagare i internationella forum. Svårt att göra med trovärdigheten i behåll för någon som misstänks vara mutad av en diktatur där fackföreningar är förbjudna

De nordiska facken kräver att Visentini ska stängas av så länge utredningen pågår. Inget kontroversiellt förslag sett till sammanhanget. Men utredningen kan bli långdragen. Ju mer tid som går, desto svagare kommer Visentinis ställning att bli inom organisationen. Och även om generalsekreteraren befinns oskyldig riskerar härvan att fläcka återstoden av hans mandatperiod. 

En tuff start på nya jobbet, minst sagt.