Skyddsombudens koppling till facket bör minska eller helt försvinna. Det anser samtliga partier i det tillträdande regeringsunderlaget, enligt Arbetets genomgång.

Sverigedemokraterna anser bland annat att de regionala skyddsombuden ska avskaffas och ersättas av arbetsmiljörådgivare från Arbetsmiljöverket.

Det är en dålig idé, tycker Milad Haddad, regionalt skyddsombud för IF Metall.

– Vi har ju krav på oss att besöka företag minst en gång om året, men Arbetsmiljöverket hinner inte med sina inspektioner som det är i dag. Hur ska det då se ut framåt i tiden? De kommer bli ännu sämre i så fall.

Sverigedemokraterna vill skjuta till resurser till Arbetsmiljöverket för att de ska kunna ta över era uppgifter?
– Jag tror att det blir tvärtom. När den förra borgerliga regeringen satt vid makten drog de ner på resurserna till Arbetsmiljöverket och det tror jag att man kommer göra igen. Jag litar inte på dem.

Även Maria Steinberg, docent i arbetsmiljörätt vid Örebros universitet, tror att det blir svårt att ersätta de regionala skyddsombuden.

”Orimligt att staten ska ersätta alla”

– Det finns omkring 1 500 regionala skyddsombud i dag. Det är helt orimligt att staten skulle gå in och ersätta dem, säger hon.

Milad Haddad på IF Metall tror även att arbetsmiljöarbetet skulle förlora många år om de regionala skyddsombuden försvann.

– Det tar lång tid att få den kompetensen som vi har. Tillsätter man nya arbetsmiljörådgivare kommer de inte få den erfarenhet vi har i dag på många, många år.

En bild som delas av Maria Steinberg som påpekar att de regionala skyddsombuden är välutbildade i arbetsmiljöfrågor.

– De är också viktiga på så sätt att de har en annan känsla för arbetstagarna som jobbar på golvet än vad en arbetsmiljörådgivare kan ha.

”Företräder alla arbetstagare”

Att kopplingen till facket, och i förlängningen till Socialdemokraterna som Sverigedemokraterna hävdar, skulle vara ett problem har han svårt att se. De regionala skyddsombuden företräder alla arbetstagare, inte bara fackets medlemmar framhåller Milad Haddad.

Dessutom är de regionala skyddsombuden också uppskattade av arbetsgivarna.

– Vi har en jättebra samverkan med att hjälpa till med det förebyggande arbetet. Många arbetsgivare kontaktar oss för att få hjälp med riskbedömningar vid omorganisationer eller när de ska bygga nytt till exempel.

Även när det gäller de lokala skyddsombuden, ute på arbetsplatserna, vill partierna till höger minska eller helt ta bort den fackliga kopplingen. 

Svagare skyddsombud

Milad Haddad tror att det skulle leda till svagare skyddsombud.

– Om man inte har de fackliga musklerna bakom sig tror jag att det kommer vara mycket svårare att våga ställa krav om det uppstår problem i arbetsmiljön.

För Maria Steinberg är den fackliga kopplingen avgörande, av samma skäl. Hon påpekar att redan i dag kan arbetstagarna utse skyddsombud på arbetsplatser som saknar kollektivavtal.

– Men det är en världs skillnad. Även om de har samma formella rättigheter och skydd så får de inte det rättsskydd som facket ger i praktiken. De enskilda arbetstagarna kan aldrig ställa några krav som kan provocera arbetsgivarna. Blir det tvist får de själva betala sina rättegångskostnader om de inte är med i facket. 

Hon har i många år hållit kurser för skyddsombud. Många av deltagarna kommer från arbetsplatser som saknar kollektivavtal.

– Jag brukar säga till dem att om de inte är med i facket får de hålla sig på mattan och bara ställa tandlösa krav, säger Maria Steinberg.