Under påskhelgens upplopp i Landskrona, Linköping, Norrköping, Malmö, Stockholm och Örebro skadade sig över hundra poliser.

Polisförbundets ordförande i Region Öst Sara Walters sa till Arbetet att många poliser fruktat för sina, och sina kollegers, liv.

Utifrån kan man undra när det egentligen är befogat att stoppa det arbete som pågår i så pass våldsamma situationer.

Enligt arbetsmiljölagen har skyddsombud rätt att stoppa arbetet om det innebär ”omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa”.

Men Fredrik Hagelin, som är regionalt samordnande huvudskyddsombud för polisen i region Mitt, har aldrig hört talats om att ett sådant lagts i liknande situationer som den under påskhelgen.

Går det att lägga ett skyddsstopp i  upptrissade situationer?
– Ja, absolut, rent teoretiskt. Arbetsmiljölagstiftningen är ju inte annorlunda för poliser.

Men det lades inga skyddsstopp under påskhelgen?
– Nej, det har jag inte hört talas om. Tittar man strikt på arbetsmiljölagen är det klart man kan stoppa arbetet.

Men så kan man inte tänka som polis?
– Nej, jag tycker inte det. Det är så många andra värden att ta hänsyn till. Det ställs i relation till vilka resurser som satts in och vilken kompetens de har. Det är många saker att väga in innan man går vidare med ett skyddsstopp. För det får ju andra konsekvenser. Det kan ju vara andra människor, inte bara poliser som riskerar att skadas.
– Det ska mycket till innan man lägger ett skyddsstopp i en sådan här operativa skeenden som polis. Där och då är det ett tufft beslut. Vi pratar ju om stora frågor som att upprätthålla yttrandefrihet, demokrati, våldsmonopol.

Så kan man ens lägga ett skyddsstopp om det är mycket folk på plats?
– Det är en jättesvår fråga. Men det är klart man kan. Rent generellt kan man säga att det krävs mer för ett skyddsstopp inom polisens verksamhet. I praktiken är det så.

Var går gränsen för allvarlig och omedelbar fara för en polis?
– Man ska komma ihåg att polisen har utvecklat metoder och skyddsutrustning kopplat till situationer som för andra arbetare skulle vara ett fackligt aber. Man får ställa det i relation till det.

Hur lätt är det som skyddsombud och se var den gränsen går om man är på plats?
– Inte jättelätt. Det är ett komplext uppdrag där man måste ta hänsyn till andra saker, andra människor. I vårt uppdrag ingår ju att utsättas.

Är det alltid ett skyddsombud med i sådana här insatser?
– Nej, inte alltid i det operativa arbetet. Men som skyddsombud man blir ju uppdaterad.

Borde skyddsombud vara på plats oftare?
– Klart det är önskvärt med skyddsombud på alla arbetsplatser. Men det blir jättesvårt, vi är på så många platser samtidigt. Men en sådan här insats har ju ofta föregåtts av en riskbedömning tillsammans med ett skyddsombud. Som sedan utvärderas.
– Sedan har vi våra insatsstyrkor till exempel. Som man skickar när inte vanliga poliser kan hantera situationen. Det är ett sätt att möta arbetsmiljölagstiftningen och säkerhet. Den resursen skickas ju in, och har utbildning och utrustning för att möta en situation som per definition är farlig. Det är ju arbetsuppgiften. Någon måste ju göra det.

Har ni lätt att hitta nya skyddsombud?
– Nej, det är ganska svårt.

Skyddsombudsstopp

”Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv eller hälsa och kan rättelse inte genast uppnås genom att skyddsombudet vänder sig till arbetsgivaren, kan skyddsombudet bestämma att arbetet ska avbrytas i avvaktan på ställningstagande av Arbetsmiljöverket.”
Källa: 6 kapitlet §7 i arbetsmiljölagen