Såväl privata som offentliga arbetsgivare. Både stora och små arbetsplatser. Frågorna om det nya problemet som skyddsombud upplever kommer från alla hörn av arbetsmarknaden, berättar Henric Ask, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

Och de blir fler och fler. Det skyddsombuden och de fackliga representanterna hör av sig om är att de hindras vara med i rehabiliteringsärenden.

Alltså när arbetstagare är sjuka och behöver stöd för att komma tillbaka till arbete. Det kan gälla anpassningar i arbetsmiljö, arbetstider eller andra åtgärder.

– När inte skyddsombuden kan vara med blir konsekvensen att arbetstagarnas intressen inte tas till vara. Hela arbetsmiljölagen bygger på en samverkan, att arbetsgivaren, skyddsombuden och de fackliga organisationerna ska jobba tillsammans för en god arbetsmiljö, säger Henric Ask. 

Hänvisar till GDPR

Han får inte bara frågor, utan hanterar även flera tvister och förhandlingar där skyddsombud inte fått vara med i rehabärenden.

Enligt Henric Ask använder arbetsgivarna två argument till varför skyddsombuden inte längre ska vara med i rehabärenden. Dels GDPR, alltså dataskyddsförordningen som nu har några år på nacken. Här handlar det om att känsliga personuppgifter inte får delas vidare.

Dels hänvisar en del arbetsgivare till en relativt ny föreskrift om arbetsanpassning från Arbetsmiljöverket. Där framhålls inte skyddsombudens roll lika tydligt som tidigare. 

”Arbetsmiljön blir sämre”

Men arbetsgivarna tolkar GDPR fel, menar Henric Ask. Det är nämligen okej att dela personuppgifter om det finns laglig grund, som det kallas. 

– I arbetsmiljölagen finns en skyldighet för arbetsgivare att låta skyddsombudet vara med och då är det en laglig grund som gör att uppgifterna kan lämnas ut. Nu stängs skyddsombud ute, vilket leder till sämre arbetsmiljö.