I dag presenterades en ny utredning om de regionala skyddsombuden.

Bakgrunden är en tidigare utredning vars förslag regeringen ville få igenom, men som de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna röstade ner i riksdagen 2020.

Det handlade främst om att regeringen då ville att regionala skyddsombud ska kunna besöka arbetsplatser där facket saknar medlemmar.

De borgerliga partierna och SD ville att regeringen i stället skulle se över om de regionala skyddsombuden gör någon nytta. Och om staten verkligen ska vara med och finansiera dem.

De ansåg också att kopplingen till facket inte bör vara kvar.

Så det blev en ny utredning, som alltså togs emot i dag, fredag 2 september, av biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson (S).

Ge regionala skyddsombud tillträda till fler arbetsplatser

Utredningen kommer fram till att de regionala skyddsombuden utför ett viktigt arbete. Särskilt mot bakgrund av att de mindre arbetsplatserna blivit fler, samtidigt som färre med i facket.

Man konstaterar att det finns branscher där regionala skyddsombud har svårt att få inblick, vilket kan påverka både arbetsmiljö och olagligheter.

Det rör sig om branscher som bygg, städ, sanering, frisörer- och skönhetssalonger och arbetsplatser inom kultur och media.

”Antifackliga farbröder”

Utredaren föreslår det som regeringen ville då. Nämligen att de regionala skyddsombuden ska få komma in på arbetsplatser där det saknas medlemmar, men finns kollektivavtal.

I dag får regionala skyddsombud endast besöka arbetsplatser med fackliga medlemmar.

Hur ska ni få igenom det här när det finns en majoritet emot?

– Nyckeln är valet. På andra sidan har vi två antifackliga farbröder i form av Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson som vill försämra möjligheterna att bedriva arbetsmiljöarbete genom att frikoppla skyddsombudsverksamheten från de fackliga organisationerna. Där är utredningen extremt tydlig, utan de fackliga organisationerna går det inte att bedriva ett effektivt skyddsarbete, säger biträdande arbetsmarknadsminister Johans Danielsson (S).

Men även C var ju emot, ni är en väldigt liten minoritet som vill få igenom det här?

– Väldigt liten är ett starkt ord. Vi ska se till att få majoritet i vårt regeringsunderlag, och där kommer vi vara den största kraften. Det är mycket som står på spel.

Oklart om det blir ny vända

Centerpartiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Alireza Akhondi säger att han inte hunnit sätta sig in i utredningen, men att direktiven till den aldrig stämde överens med det de fem partierna ville utvärdera. Han vill i dagsläget inte gå in på hur han skulle ställa sig till en ny omröstning.

– Allt fokus är på valet nu, och vi får se vilka våra vänner blir sedan, säger han.

Liberala riksdagsledamoten Malin Danielsson säger att L kommer kräva ytterligare en utredning, om det blir en ny omröstning i riksdagen.

– Vi hade velat se en bredare utredning av arbetsmiljön, snarare än att bara titta på regionala skyddsombud. De gör mycket bra, men det finns frågor som kan bli svåra att ta upp med skyddsombud. Som när en chef eller kollega som även skyddsombudet känner beter sig illa mot en. Så vi vill se om det här är rätt organisation överhuvudtaget.

Ska få mer pengar av staten

De regionala skyddsombuden finansieras av fackförbund och staten. Till skillnad från lokala skyddsombud, som ju finansieras av arbetsgivaren genom att uppdraget får utföras på betald arbetstid.

Sedan 2013 har det statliga bidraget varit konstant, om man räknar med inflation, enligt utredningen. Därför föreslås också ett högre anslag från 2024 på 10 miljoner kronor per år under en treårsperiod.