Ett sätt att politisera skyddsarbetet och knyta det till facket när det borde vara fristående. Samt en utbyggnad av ett system som stöttas av statliga pengar utan att ha följts upp tillräckligt från statligt håll.

Så beskrevs i dag bitvis förslaget om att ge regionala skyddsombud rätt att besöka även arbetsplatser utan fackliga medlemmar. Detta i debatten inför att förslaget, som drivits av regeringen och Vänsterpartiet, röstades ned i riksdagen. 

– Innan man bygger ut ett system måste man ju ställa sig frågan om systemet funkar ultimat till att börja med, sa Mats Green (M).

Även Alireza Akhondi (C) kritiserade planerna på att bygga vidare på systemet med regionala skyddsombud utifrån argument om bristande utvärderingar.

Tillsammans med Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna röstade deras partier emot förslaget.

Mats Green ifrågasatte om skyddsarbetet fungerar bra med nuvarande modell med hänvisning till att Arbetsmiljöverket hittar brister på många arbetsplatser inom omsorgen, där anslutningsgraden är hög och det finns skyddsombud. Han menar att en fungerande skyddsombudsorganisation borde leda till färre brister.

Regionala skyddsombud är utsedda av facket och träder in när det saknas skyddsombud lokalt på arbetsplatsen. I dag måste det finnas fackliga medlemmar där för att de ska ha rätt att komma in på en arbetsplats. Enligt förslaget skulle de ha fått tillträde även där facket saknar medlemmar, om det finns kollektivavtal.

LO önskar denna ändring.

– Det skulle öppna en dörr för oss att faktiskt företräda alla arbetstagare, det är egentligen syftet med lagstiftningen, sa Tomas Kullberg, då regionalt skyddsombud på Byggnads, till Arbetet när förslaget först lagts fram 2017.

Han menade bland annat att det skulle jämna ut konkurrensvillkoren, genom att minska utrymmet för att konkurrera med exempelvis sämre ställningar.

Johan Andersson (S) talade i dagens debatt om att arbetsmarknaden består av allt fler mindre företag samt att många är tillfälligt anställda eller tillfälligt i Sverige för att jobba. Han menar att det påverkar förutsättningarna för att välja lokala skyddsombud och att rekrytera medlemmar till facket.

– Därav vikten och värdet att regionala skyddsombud ges tillträde till mindre arbetsplatser där det finns kollektivavtal, sa han.

Sverigedemokraten Magnus Persson framförde att han vill se inspektörer som är frikopplade från facket i stället för dagens system som han beskriver som politiserat.

Ali Esbati (V) argumenterade i stället för att dagens skyddsombud är nära arbetsplatserna på ett sätt som ger rätt kunskap och att systemet är kostnadseffektivt. Samt att den svenska modellen bygger på att parterna har stort ansvar, snarare än staten.