Regeringen lyckades inte samla tillräckligt stöd för förslaget om att regionala skyddsombud även skulle få tillträde till arbetsplatser där facket inte har några egna medlemmar.

– Jag tycker att det är för djävligt. Jag är både arg och besviken, säger en märkbart upprörd Eva Nordmark till Arbetet, på väg från sammanträdet i arbetsmarknadsutskottet.

Hon är extra besviken då hon anser att coronapandemins verkningar borde fått de andra partierna att inse fördelarna med förslaget.

– Jag tycker att de senaste veckornas utveckling visar hur otroligt viktig arbetsmiljön är. Det borde innebära att vi kan göra mer i Sveriges riksdag för att stärka skyddsombudens och de regionala skyddsombuden viktiga arbete.

Hur har diskussionerna gått?
– Vi har ju försökt föra en dialog med alla partier och jag tycker också att fackföreningsrörelsen varit väldigt duktig på att visa på vikten av bättre förutsättningar för skyddsombuden. Jag hade ju hoppats att det arbetet hade lett till att vi skulle få stöd för det här förslaget. Så jag hade ändå hopp om att vi skulle kunna få med oss fler partier.

Vad händer nu?
– Nu får vi kavla upp ärmarna och se till att göra allt som står i vår makt, både för att övertyga om behovet av att stärka skyddsombuden och att förbättra arbetsmiljöarbetet på bred front.