Arbetsplatser där utländska arbetstagare jobbar tillfälligt saknar ofta kunskap om arbetsmiljö och då blir olycksrisken större. Det är också ovanligare med fackmedlemmar där.

Det är något som arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) lyfter på DN Debatt  i dag, torsdag, tillsammans med Byggnads ordförande Johan Lindholm och IF Metalls ordförande Marie Nilsson.

Där presenterar hon också regeringens förslag om att ge de regionala skyddsombuden större möjligheter att komma in på arbetsplatser. 

Enligt förslaget ska regionala skyddsombud även få komma in på arbetsplatser med kollektivavtal där fackmedlemmar helt saknas. 

Förslaget tas av regeringen i dag men är inte helt klart för avgörande i riksdagen ännu. Först ska det passera de juridiska experterna i lagrådet. 

– Det här kommer att bli en stor fajt i riksdagen under våren. Jag eftersöker nu stöd från andra partier, sade Eva Nordmark till Arbetet i tisdags. 

Så hur ser stödet från de andra partierna ut?
Efter Arbetets rundringning står det klart att förslaget saknar stöd i riksdagen. Det parti som tydligast uttryckt ett motstånd tidigare är Sverigedemokraterna.

Partiet vill i stället avskaffa de regionala skyddsombuden och ersätta dem med oberoende arbetsmiljörådgivare från Arbetsmiljöverket. Det har också Svenskt Näringsliv tidigare föreslagit. 

Vänsterpartiet har länge velat göra det som regeringen nu föreslår, påpekar partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Ali Esbati. 

– Vi är glada över att regeringen äntligen tar det här steget. Så vi stödjer förslaget, med reservation för att jag inte sett detaljerna, säger han. 

Liberalernas Gulan Avci säger att hennes parti kommer rösta nej i riksdagen. 

– Vi har inget emot regionala skyddsombud men det finns så många andra problem på arbetsmarknaden i dag, som psykisk ohälsa, säger hon. 

Hon tillägger att Liberalerna vill utreda de regionala skyddsombudens roll och att de behöver bli oberoende från fackförbunden. I stället bör de verka på uppdrag av Arbetsmiljöverket. 

Hur Arbetsmiljöverket skulle kunna husera både regionala skyddsombud och arbetsmiljöinspektörer och hålla isär de rollerna har hon inget tydligt svar på. 

– Det är därför vi menar att man måste utvärdera frågan, det behövs en översyn. 

Även Centerpartiet kommer att rösta nej, utifrån hur förslaget beskrivs på DN Debatt.

Riksdagsledamoten Alireza Akhondi som sitter i arbetsmarknadsutskottet poängterar att hans parti självklart ser allvarligt på frågorna kring dödsolyckor.

Men att det är ett problem att de regionala skyddsombudens arbete inte har utvärderats trots att statliga pengar går till arbetet. 

– Vi är negativt inställda till förslaget av lite olika anledningar. Myndighetsutövning är inte en sak som kan delegeras vidare till andra aktörer, det skapar otydlighet. Vi vet inte heller vilken effekt de regionala skyddsombudens arbete ger eftersom verksamheten inte har utvärderats, säger han.

Svenskt Näringsliv har tidigare använt begreppet ”facklig myndighetsutövning” för att beskriva att de anser att arbetsgivare ibland upplever att regionala skyddsombud går över sina befogenheter. 

I sitt senaste budgetförslag föreslog Kristdemokraterna att de regionala skyddsombudens roll bör utredas.

Men partiets arbetsmiljöpolitiska talesperson Désirée Pethrus säger att hennes parti ännu inte har bestämt sig för hur de ska ställa sig till regeringens förslag. 

– Det här är ett större ingripande som vi tidigare varit emot. Det är ett stort steg som får vägas mot att arbetstagare ska skyddas. Vi måste få diskutera när vi ser förslaget och läsa igenom det ordentligt, säger hon. 

Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Mats Green säger att hans parti kommer rösta nej till förslaget. Partiet vill utreda skyddsombudens roll.

– Man måste öppna upp för fler än bara fackliga skyddsombud.