Låt regionala skyddsombud få komma in på arbetsplatser med kollektivavtal – trots att facket inte har medlemmar där.

Det var ett av önskemålen som lyftes när fack och arbetsgivare för ett år sedan mötte regeringen för att prata dödsolyckor på jobbet.

I somras utlovade dåvarande arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) ett lagförslag till hösten. Men arbetet har dragit ut på tiden.

I en intervju med Arbetet berättar nu hennes efterträdare Eva Nordmark (S) att hon jobbar med att säkra stöd för ett sådant förslag i riksdagen. Planen är att lägga ett skarpt förslag i vår. 

– Det här kommer att bli en stor fajt i riksdagen under våren. Jag eftersöker nu stöd från andra partier, säger Eva Nordmark. 

Vilka partier söker du stöd hos just nu?
– Jag hoppas få brett stöd hos våra samarbetspartier C och L. Men också från M, KD och V. De enda som varit väldigt tydligt emot förslaget är SD, säger ministern som är hoppfull om att få stöd för förslaget. 

Sverigedemokraterna har tidigare lämnat en motion, alltså ett förslag i riksdagen, om att avskaffa de regionala skyddsombuden helt.

I stället vill partiet ersätta dem med oberoende arbetsmiljörådgivare från Arbetsmiljöverket, vilket är ett förslag som lagts fram av Svenskt Näringsliv tidigare. När förslaget lades i höstas motiverades det bland annat med fackförbundens nära koppling till Socialdemokraterna. 

När Arbetet frågar Moderaternas arbetsmarknadspolitiska talesperson Mats Green hur hans parti ställer sig till regeringens planer på att öka möjligheten för regionala skyddsombud att komma in på arbetsplatser svarar han så här mejlledes: ”Vi avvaktar med kommentarer tills regeringen eventuellt kommer med proposition i frågan.”

Eva Nordmark anser att det planerade förslaget är ett viktigt steg i arbetet mot att klara nollvisionen om dödsolyckor på jobbet. 

– Vi har flera småföretag där det saknas fackmedlemmar och kunskap om arbetsmiljöarbete. De knappt 1 800 regionala skyddsombud som finns spelar en otroligt viktig roll i att se till att arbetsplatser är trygga. Den yttersta konsekvensen av en dålig arbetsmiljö kan vara dödsfall i arbetslivet.