Dörren till arbetsplatsen är i dag stängd för regionala skyddsombud om där inte finns några medlemmar i facket. En statlig utredning har föreslagit att skyddsombuden ska få utökad rätt att besöka även dessa arbetsplatser. Tidigare i veckan skrev Arbetet om de blandade reaktioner som förslaget väckt då det varit ute på remiss.

Det regionala skyddsombudet Tomas Kullberg på Byggnads region Stockholm-Gotland är en av de som faktiskt skulle få sitt arbete påverkat av förändringen.

Vad skulle det innebära för dig om kravet på medlemmar togs bort?
– Det skulle öppna till arbetsplatser där vi inte har tillträde. Så det skulle öppna en dörr för att ge oss mandat att faktiskt företräda alla arbetstagare, det är egentligen syftet med lagstiftningen i grund och botten.

Han menar att det också skulle jämna ut konkurrensvillkoren, eftersom företag i byggbranschen i dag konkurrerar med exempelvis sämre ställningar.

På företag där det finns medlemmar kan regionala skyddsombud agera mot brister genom att kräva förändringar eller rent av stoppa arbetet, enligt arbetsmiljölagen.

– Men nu har vi inte verktygen för att kunna vara kravställande inför ett företag där man inte har medlemmar. Vi kan inte ställa krav genom arbetsmiljölagen, säger Tomas Kullberg.

Vilka situationer hamnar ni i på byggen där ni saknar medlemmar?
– Det är ju rätt ofta vi kommer ut på arbetsplatser där vi vill vara kravställande och vi egentligen inte kan det. Framför allt om vi pratar utländska bolag där vi inte har medlemmar.

Han nämner ett bygge där en underentreprenör till ett större bolag reser stommen.

– Det har varit flera tillbud där det har trillat ner verktyg och lite sådana saker och vi kan inte vara kravställande mot företaget genom arbetsmiljölagen, i och med att vi inte har medlemmar.

Och det skulle ändras i och med utredningens förslag?
– Ja.

Om ni hade haft en medlem på det företaget, hur hade ni agerat då?
– I det här läget hade vi nog stoppat jobbet och begärt en utredning om vad som gör att man tappar verktyg.

Så för er skulle det göra stor skillnad om den här förändringen gick igenom?
– Ja.

Från arbetsgivarhåll har man i remissvaren lyft farhågor om att skyddsombudens arbetsmiljöuppdrag blandas samman med det fackliga uppdraget, man vill inte öka sammankopplingen mellan arbetsmiljöarbetet och facket.

Tomas Kullberg säger att han och hans kollegor företräder lagstiftaren när de är ute som regionala skyddsombud.

– Vi måste vara professionella och se att vi är här som regionala skyddsombud. Det är så vi jobbar.