Egentligen är det ett jävla skit. Att inte fler fällts för hur de har utnyttjat anställda. Arbetslivskriminaliteten pågår varje dag. Runt om i Sverige. Människor som brutalt utnyttjas av hänsynslösa arbetsgivare. 

Sedan nästan två decennier tillbaka har det funnits lagstiftning på plats, särskilt inriktad mot de skrupelfria individer som på grövsta sätt exploaterar utsatta människor i arbetslivet.

Under åren har lagen också skärpts för att sänka ribban för vad som räknas som brott. Men under alla dessa år har det bara kommit två fällande domar. 

Den senaste av dem kom så nyligen som i februari i år. Fardowsi Zaman och Imtiaz Ahmed fick då rätt mot krogägaren som utnyttjat dem. Högsta domstolen slog fast att ägaren till en indisk restaurang gjort sig skyldig till människoexploatering.

Går att känna hopp

Det är en dom som ändå gör det värt att känna visst hopp. En skärpning av lagen som skedde för fyra år sedan har efter utdraget processande äntligen prövats i högsta instans.

Och det gav en fällande dom. Det ger ny praxis och visar vägen för andra som har utnyttjats i arbetet.

På regeringens bord ligger också ett förslag om att ytterligare sänka ribban för vad som är utnyttjande av utländsk arbetskraft.

Rätt kombinerat med skärpta kontroller kan det bli ytter­ligare ett verktyg i kampen mot arbetslivskriminaliteten.

Hårt arbete för fällande domar

Nyligen har vi på Arbetet berättat om det rättsliga efterspelet till anläggningsarbetaren Thomas Ekensteins död. Ett osäkrat schakt kostade honom livet.

Också där finns nu en fällande dom. Hovrätten ändrade tingsrättens dom och både bolaget som Thomas Ekenstein jobbade för och dess vd fälldes nu. 

Det är tårar, frustration och ett sju helsikes hårt arbete för att nå dessa fällande domar.

Men det är segrar som i förlängningen betyder något. Skyldiga fälls. Ny praxis växer fram.

I framtiden kan förhoppningsvis fler utnyttjade personer och fler anhöriga få upprättelse.