Det var den i februari för fyra år sedan som dödsolyckan skedde. 

43-åriga Thomas Ekenstein jobbade som anläggningsarbetare för Grytnäs Gräv, som skulle lägga rör i en fem meter djup schaktgrop.

Schaktväggarna var helt vertikala, vilket bidrog till att en av dem plötsligt släppte och begravde Thomas Ekenstein under rasmassorna.

Arbetet har i en serie artiklar berättat om olyckan och den rättsprocess som sedan följde. Företagets vd åtalades för grovt arbetsmiljöbrott, men friades i tingsrätten – en dom som överklagades.

Avgjort i hovrätten

Nu har fallet avgjorts i hovrätten som ändrar tingsrättens dom. Vd:n hävdade under rättegångarna att han delegerat arbetsmiljöansvaret till en arbetsledare men det anser hovrätten inte vara bevisat. Därför har arbetsmiljöansvaret legat kvar på vd:n.

Hovrätten slår också fast att olyckan sannolikt hade kunnat undvikas om vd:n sett till att det använts skyddsutrustning i den utsträckning arbetsmiljölagen kräver. Dock har det inte varit fråga om något medvetet risktagande, vilket gör att arbetsmiljöbrottet inte bedöms som grovt.

Företagets vd döms nu till 80 dagsböter på totalt 47 200 kronor. Även företaget Grytnäs gräv döms för olyckan. Här blir straffet en företagsbot på 1 miljon kronor som ska betalas till staten.