Lyssna På Maritza Talaveras historia i Arbetets podd Från Golvet

Innehåll från Spotify

Genom att klicka på knappen godkänner du Spotifys dataskydsspolicy.

Bussföraren José Esteban jobbade för samhället, säger hans änka Maritza Talavera. 

Under den första pandemivågen kör han buss i Stockholm. Det är mycket folk och trängsel, eftersom Storstockholms lokaltrafik, SL, dragit ner på turer då resandet minskat.

Det är veckan innan de första symptomen. 

– José var väldigt rädd. Han frågade om han kunde använda munskydd men de sade nej, sade Maritza Talavera tidigare i Arbetets reportage

Nu berättar Maritza Talavera sin historia i Arbetets podd Från Golvet. 

Ändrade regler ger ny chans

Trots att hon är övertygad om att maken smittades på jobbet har hon inte fått ersättning för arbetsskada. 

Så som reglerna ser ut krävs nämligen att den som smittats jobbat med att vårda, ta hand om eller att hantera smittförande personer eller material.

Det krävs också att det går att bevisa kopplingen mellan jobb och smitta. Men till detta nästa steg kom aldrig Försäkringskassan eftersom fallet föll på att José Estebans hade fel yrke. 

Tills nu. Den 19 april ändras förordningen som styr den statliga arbetsskadeförsäkringen. Ett nytt stycke gör att alla yrken omfattas. Så länge det handlar om en samhällsfarlig sjukdom räcker det att personen smittats på jobbet, oavsett var. 

Man kan söka retroaktivt. Och det även om man fått nej tidigare, på grund av att man inte haft de vårdande arbetsuppgifter som krävts enligt de gamla reglerna.

”Inga pengar kan ersätta Josés liv”

Maritza Talavera säger att hon vet väldigt lite om de ändrade reglerna, men hon tänker söka igen. 

– Absolut. Det finns inga pengar som kan ersätta Josés liv och allt som vi förlorat, men jag tänker att det ska finnas lite rättvisa. För José hade inget annat val än att jobba. Han kunde inte stanna hemma bara för att han vara rädd.

Gäller det en anhörig som avlidit, som i Maritza Talaveras fall, vill Pensionsmyndigheten att man ringer till myndigheten för att få hjälp med de nya reglerna. 

Gäller det skada och så kallad arbetsskadelivränta så söker man ersättning på Försäkringskassans sajt. 

FK: ”Få kommer söka”

Men Daniel Hansson, områdeschef på Försäkringskassan, tror inte att så många kommer att ansöka och att relativt få kommer att få sin ansökan beviljad. När det gäller arbetsskada krävs nämligen att man förväntas ha nedsatt förmåga att skaffa sig inkomst minst ett år framåt.

Hur mycket lättare blir det att få ersättning nu än tidigare? 
– Vi har i vårt remissvar ställt oss positiva till förändringen men påtalat att det kan uppstå ett gap mellan bilden av vad försäkringen omfattar och vår möjlighet att bevilja ersättning. 

Han säger att det är ganska svåra bedömningar som görs kring varje unikt fall. Försäkringskassan pratar med personen i fråga, vittnen, arbetsmiljöombud, fackliga representanter och vården. Myndigheten utreder även om man kan ha smittats någon annanstans än på jobbet och om man följt de rekommendationer som gällt då. 

AFA: Fler kommer söka

En annan fråga är vad som händer med den kollektivavtalade försäkring som många har via sitt jobb. Därifrån kan man också få pengar för arbetsskada. Den hanteras av AFA Försäkringar. Michel Normark, chef för partsrelationer och försäkringsvillkor på AFA tror att fler kommer ansöka efter regeländringen.

Så länge Försäkringskassan beviljar en ansökan utifrån de nya reglerna kommer även AFA att godkänna ansökan. Men de behöver se Försäkringskassans beslut, så enligt AFA är det bäst att vänta in det innan man hör av sig dit. Men även här finns alltså chans att söka ersättning retroaktivt och för ärenden där man tidigare fått avslag.

Om Försäkringskassan säger nej eller om en sådan bedömning saknas måste de, precis som med de gamla reglerna, utgå från Internationella arbetsorganisationens, ILO:s, lista över arbetssjukdomar och då finns den gamla begränsningen kvar över vilka arbetssituationer som omfattas. Därtill krävs att du efter 180 dagar fortfarande har kvar besvär.

– Som vi uppfattat det är det så, men vi hanterar den här frågan nu med arbetsmarknadens parter som äger oss. Det är de som bestämmer vilka regler som ska gälla.