Bussföraren José Esteban avled i covid-19, något Arbetet tidigare berättat om. Hans änka menade att maken smittats på jobbet och ville få ersättning från den allmänna arbetsskadeförsäkringen.

Men José Esteban hade fel yrke, så hans död klassades inte som en arbetsskada.

Förra våren lades covid-19 till i förordningen som styr vilka smittsamma sjukdomar som kan klassas som arbetsskada. 

Men det gäller bara personer som arbetar vid laboratorium, inom sjukvården eller i ”annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person eller vid omhänderhavande eller hantering av smittförande djur eller material”.

För bussförare, butikspersonal och andra som träffar många människor i sitt arbete måste det vara bevisat att de hanterat smittat material.

I José Estebans fall kunde det ha handlat om att han skulle ha blivit smittad genom alkolåset på bussen. Något Försäkringskassan ansåg var mindre troligt än att han blivit smittad av en annan person.

Detta är något som regeringen nu ser över med anledning av den stora allmänna spridningen av covid-19. Det skriver socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) i ett mejl till Arbetet.

– Den allmänna smittspridningen påverkar förutsättningarna att visa att man har smittats på arbetet, särskilt för yrkesgrupper som arbetar i miljöer där många människor befinner sig och där risken för smitta därför kan vara högre, skriver Ardalan Shekarabi.

Regeringen ger därför Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) i uppdrag att analysera om covid-19 bör anses som arbetsskada i fler situationer än i dag.

– Det är viktigt att analysera hur regelverket fungerar och vara beredd på att göra nödvändiga justeringar. Människor som smittas genom sitt arbete ska få det skydd de förtjänar, skriver socialförsäkringsministern.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 26 april 2021.