En 60-procentig ökning av antalet ärenden. Det spår AFA att förändrade regler för arbetsskadeförsäkringen kommer att innebära.

– Det är en grov uppskattning utifrån de anmälningar vi fått in hittills, säger Michel Normark, chef för partsrelationer och försäkringsvillkor på AFA Försäkring.

Det handlar om en föreslagen ändring om vilka som ska kunna begära ersättning från försäkringen efter att ha blivit smittade med covid på jobbet.

Ganska tidigt i pandemin fördes covid-19 upp på listan över sjukdomar som kan ge rätt till ersättning. Men regelverket gäller bara för personer som jobbar på laboratorier eller inom vården med att hantera smittade personer eller smittat material.

Efterlevande fick ingen ersättning

Arbetet har tidigare bland annat skrivit om bussföraren José Esteban, som dog i sviterna av covid 2020. Hans efterlevande var säkra på att han smittats på jobbet. Men de fick avslag på sin ansökan om livränta, som är en del av arbetsskadeförsäkringen.

Nu vill alltså regeringen ändra förordningen så att alla, oavsett yrke, som fått nedsatt arbetsförmåga på grund av covid ska kunna få ersättning från arbetsskadeförsäkringen.

Ändringen föreslås att gälla retroaktivt. Det innebär att alla som redan sökt och fått avslag kan göra en ny ansökan.

För att få ersättningen krävs att man beräknas ha nedsatt arbetsförmåga i minst ett år. Men om man omfattas av kollektivavtal på arbetsplatsen kan man även få ersättning från AFA Försäkring, som ägs av arbetsmarknadens parter. Därifrån kan man få ersättning redan efter 180 dagar.

AFA räknar med 4 800 anmälningar

I remissvaret till förslaget uppger AFA att det för deras del kan handla om en ökning med 4 800 covidanmälningar om det blir tillåtet att söka i efterhand. Den stora merparten av dem, 95 procent, beräknas dock inte behöva någon utredning.

– Vi har ett krav på att besvären ska kvarstå efter sex månader för att vi ska kunna pröva ärendet. Men vi får ju jättemånga som har anmält efter bara några veckor, säger Michel Normark.

Vad gör ni med dem?
– De får ett brev av oss om att de ska återkomma till oss om de har besvär efter sex månader, så ska vi titta på ärendet.

Kommer ni kunna hantera en sådan ökning?
– Jaja, det är klart vi klarar det. Vi bara beskrev att det kan bli konsekvenserna för oss. Vi ska inte ha åsikter om det är bra eller dåligt.

”Några stycken har fått ersättning”

Michel Normark vill inte uppge hur många anmälningar de fått in hittills eller hur många som beviljats ersättning på grund av covid, men det är ”några stycken”.

Anledningen är att det kan ta lång tid innan ett ärende anmäls, vilket skulle göra uppgifterna osäkra.

– Folk kanske kommer på efter lång tid att de inte har smak och lukt kvar, och så anmäler de. Så det behöver inte vara att du ska vara sjukskriven efter 180 dagar utan du ska ha besvär efter att ha blivit smittad på jobbet.