Ett fåtal smittsamma sjukdomar kan ge ersättning från arbetsskadeförsäkringen. De räknas upp i en särskild förordning från regeringen.

Våren 2020 lade regeringen till covid 19 till listan.

Men det var ett tillägg med tydliga begränsningar. Bara de som arbetar i sjukvården, eller i laboratorier där man hanterar coronaviruset, skulle omfattas.

Många har upplevt reglerna som orättvisa, särskilt sedan studier har visat att risken för covid är förhöjd inte bara för läkare och sjuksköterskor, utan även för busschaufförer, taxichaufförer, trafiklärare, fritidsledare, pastorer och andra yrken.

Bussförare dog av sviterna av covid

Ett exempel är bussföraren José Esteban, som dog i sviterna av covid 2020. För hans efterlevande var det uppenbart att han hade smittats i jobbet, men de fick avslag på sin ansökan om livränta, .

Nu vill regeringen ändra förordningen, så att covid ska omfattas av arbetsskadeförsäkringen oavsett i vilket yrke och på vilken arbetsplats du jobbar.

De nya reglerna ska träda i kraft den 31 mars i år, men tillämpas även på skador som har inträffat tidigare.

”Svårt bevisa att man blivit smittad”

De grundläggande kraven för att få ersättning är dock, som vid alla arbetsskador, att du kan visa att du blev skadad (det vill säga blev smittad) i arbetet, och att sjukdomen leder till skador som består i minst ett år.

– Det blir svårt att bevisa var man har blivit smittad, säger Ulf Lejonklou, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd, som tillägger att LO-TCO Rättsskydd hittills inte har drivit ett enda arbetsskadeärende som gäller covid mot Försäkringskassan.

Minister: ”Ska kunna lita på försäkring”

I ett pressmeddelande säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi att de nya reglerna innebär ett starkare skydd och att ”den som skadar sig i sitt arbete ska kunna lita på att det finns en arbetsskadeförsäkring som ger ekonomisk trygghet”.

Men regeringens egen bedömning är att så få som omkring 40 personer per år kommer att beviljas livränta som följd av de nya reglerna.

Förra året beviljades sammanlagt 994 personer livränta från arbetsskadeförsäkringen, att jämföra med drygt 6 000 år 2007.