Ger den statliga arbetsskadeförsäkringen ekonomisk trygghet för människor som skadar sig på jobbet?

Den frågan ger regeringen nu en statlig utredare i uppdrag att söka svar på. Uppdraget går till Dan Holke, vd och chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

– I dag ser vi att försäkringen inte svarar på ett bra sätt mot de risker som finns i arbetslivet och regelverket måste ses över, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) i ett pressmeddelande.

Livränta ersättning vid skada

Arbetet har tidigare berättat om hur antalet arbetsskadade som får livränta har dalat. Livränta är en ersättning som ges för varaktig inkomstförlust vid arbetsskada.

En orsak till att så få får livränta är att en naturlig tidpunkt för att pröva frågan försvann när sjukförsäkringen förändrades 2008.

Utredaren Dan Holke ska analysera hur villkoren för att få livränta ser ut. Och komma med förslag som gör att de som skadar sig verkligen kan luta sig mot försäkringen.

Dan Holke tittar på likvärdigt skydd

Regeringen har länge utlovat förändringar men de har dröjt – men nu tillsätts en utredning. Utredaren ska titta på om arbetsskadeförsäkringen fyller sin funktion och om om den ger män och kvinnor ett likvärdigt skydd.

Dessutom ingår att analysera hur arbetsskadeförsäkringen fungerar för de som jobbat hemma under coronapandemin.

Senast den 1 augusti 2023 ska Dan Holke redovisa sina slutsatser.

Under onsdagen klubbade regeringen även det regleringsbrev som styr hur Försäkringskassan ska arbeta kommande år. Där får myndigheten i uppdrag att ”vidareutveckla handläggningen för att identifiera ärenden där den för­säkrade kan ha rätt till arbetsskadelivränta”.