– Jag är jätteglad. Det har varit jobbigt att leva i ovisshet i fem år.

Mannen, som är medlem i Seko, har nyligen fått veta att Afa Försäkring kommer att ersätta honom för den inkomst han går miste om genom att han inte kan fortsätta som tunnelarbetare.

Det handlar om mycket pengar. Som tunnelarbetare hade mannen grovt räknat tjänat 250 000–300 000 kronor mer per år än han gör i dag, i ett arbete som han kan utföra trots sina skador.

– Som tunnelarbetare tjänade vi bra. Förutom lönen hade vi underjordstillägg och ob, säger mannen.

– Jag körde lok i tunneln, men planen var att jag skulle få jobba inne på tunnelborrmaskinen. Då hade lönen blivit ännu bättre.

Klämdes mellan stålramp och arbetslok

Nu blev det inte så. Sommaren 2013, på sista skiftet innan mannen skulle börja som tunnelborrare, slog olyckan till. Mannen klämdes mellan en stålramp och det arbetslok han körde och skadade höfterna allvarligt.

Dryga åtta år senare har han fortfarande smärtor i höfterna och ryggen varje dag, berättar han.

– Jag förstod rätt snart att jag inte skulle kunna komma tillbaka till arbetet i tunneln. Det är fysiskt krävande. Vare sig du kör lok eller tunnelborr­maskin måste du arbeta i obekväma ställningar, och det skumpar ständigt.

Mannen ansökte om livränta för sin arbetsskada, men fick nej av Försäkringskassan.

Beslutet motiverades bland annat med att mannen var projektanställd, och att hans anställning löpte ut när tunneln skulle stå klar våren 2014. Alltså var det arbetsbrist, inte medicinska skäl, som gjorde att han förlorade sin inkomst som tunnelarbetare, resonerade Försäkringskassan.

Domstolar gick på FK:s linje

Med hjälp av LO-TCO Rättsskydd överklagade mannen till både förvaltningsrätten och kammarrätten. Men domstolarna gick på Försäkringskassans linje.

I och med att mannen var projekt­anställd och inte hade någon ny anställning på gång när han skadade sig är det inte bevisat att han skulle ha haft inkomst som tunnelarbetare ifall han hade fått vara frisk, skrev kammarrätten.

Det hjälpte inte att mannens dåvarande arbetsgivare intygade att tunnelarbetarna erbjöds nya jobb, bland annat vid tunnelbyggen i Norge och Mellanöstern, när projektet avslutades 2014. Ett erbjudande som den skadade mannen också skulle ha fått om han hade haft arbetsförmåga som vanligt.

”Inget tunnelbygge varar en livstid”

Mannen reagerar mot domstolarnas syn. Projektanställningar är ju det som gäller i branschen, säger han.

– Inget tunnelbygge varar en livstid.

Mannens juridiska ombud Ulf Lejon­klou säger:

– Om projektanställda får ersättning från arbetsskadeförsäkringen eller inte hänger uppenbarligen på när under projektet de skadar sig. Det är orimligt. Projektanställda får ett sämre försäkringsskydd än tillsvidareanställda.

Med Ulf Lejonklous hjälp begärde mannen försäkringsersättning från Afa Trygghetsförsäkring. Också där blev det nej.

Men trots raden av motgångar begärde Ulf Lejonklou omprövning vid Afas omprövningsavdelning – två gånger. Och andra gången gick det vägen.

”Viktigt att fack beviljar rättshjälp”

Att Afa beviljar ersättning trots att Försäkringskassan sagt nej är ovanligt, men möjligheten finns alltså.

– Det här visar hur viktigt det är att fackförbund beviljar rättshjälp för alla försäkringar som kan ge ersättning för inkomstförlust. Afa tillämpar skadeståndsrättsliga principer, och därmed något friare beviskrav än Försäkringskassan. Då blev det ett annat utfall, säger Ulf Lejonklou.

Den skadade mannen tvekade innan han lät sig intervjuas av Arbetet, och vill bara medverka utan namn och bild.

– Jag ställer upp av två skäl. För att mitt fall kanske kan vara till hjälp för andra. Och för att jag vill lyfta fram det jobb mitt juridiska ombud har gjort. Utan honom hade jag aldrig orkat.