Snart ett och ett halvt år har passerat sedan Maritza Talavera förlorade sin man, bussföraren José Esteban, i covid-19.

När Arbetet i fjol granskade fallet och hur arbetsskadeförsäkringen slår olika mot olika yrkesgrupper sade Maritza Talavera att hon omöjligt kunde förstå logiken i dagens regler.

– Det är väldigt orättvist. Inte bara för José utan för alla som jobbar inom transport. De är väldigt utsatta, säger Maritza Talavera som blev utan arbetsskadepengar.

Hennes mans död klassas nämligen inte som arbetsskada. Detta eftersom reglerna i den statliga arbetsskadeförsäkringen är inriktade på de som jobbar i labb, vård eller hanterar smittförande material och personer.

För att omfattas av de nuvarande reglerna skulle smittan som drabbade José Esteban ha behövt komma från ratten eller instrumentpanelen i bussen. Men det ansågs troligare att han smittats via passagerare. Den situationen omfattas inte av försäkringen.

Frågan är alltså inte om han fått covid-19 i arbetet, utan att bara vissa jobbsituationer omfattas av regelverket och att situationer vägs mot varandra. 

Brister behöver rättas till

Nu medger regeringen brister som behöver rättas till. I höstbudgeten, som kom nyligen, står att att covid-19 har visat hur en samhällsfarlig sjukdom kan påverka arbetslivet.

”I en sådan situation bör alla som utsätts för en samhällsfarlig smitta som covid-19 i arbetsmiljön omfattas av arbetsskadeförsäkringen, oavsett yrke eller arbetsuppgift.”

Ändringarna ska inte bara gälla covid-19 utan även andra samhällsfarliga sjukdomar.

Regeringen konstaterar att den nuvarande begränsningen av vilka smittrisker i arbetet som omfattas av försäkringen har inneburit att försäkringen ”inte uppfyllt sina syften i fråga om covid-19”. 

Något som även Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, konstaterade i sin analys från i våras.

Oklart hur regler ska ändras

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) svarar skriftligt på Arbetets frågor. Han kan i nuläget inte säga exakt hur reglerna ska förändras.

Inte heller om de nya reglerna kommer gälla retroaktivt för personer som José Esteban och hans änka som redan fått ett beslut. Men regeringens arbete med att ändra reglerna baseras på den analys som ISF lämnade till regeringen i våras.

– ISF:s analys kommer att ligga till grund för det förslag som regeringen kommer återkomma med för att covid-19 ska anses som arbetsskada i fler situationer, till exempel för busschaufförer. Vi får återkomma till den exakta utformningen av förslaget, skriver Ardalan Shekarabi i ett mejl till Arbetet.  

Smittrisk för chaufförer

I sin rapport lyfte ISF bland annat chaufförer som en yrkesgrupp som inte kan styra över risken att drabbas av smitta från passagerare, risker som inte omfattas av försäkringen. 

”Många skador som sannolikt har haft ett tillräckligt samband med smittrisker i arbetet har inte godkänts som arbetsskada”, skrev ISF då. 

– Smittosituationer i jobbet har ställts mot varandra och det har varit svårt för efterlevande att förstå, sade Ossian von Friesen, projektledare för rapporten på ISF, när rapporten släpptes.

Parter förhandlar villkor

Vid sidan av den statliga arbetsskadeförsäkringen finns en motsvarande försäkring för de som omfattas av kollektivavtal. Även därifrån fick Maritza Talavera avslag på sin ansökan.

Där förhandlar parterna på arbetsmarknaden fram villkoren, men de utgår ofta från reglerna i den statliga arbetsskadeförsäkringen. Det återstår att se hur eventuella ändringar från regeringens sida påverkar den kollektivavtalade försäkringen. 

LO har tidigare berättat för Arbetet att de försökte förhandla fram andra villkor så att fler yrken skulle omfattas, men att Svenskt Näringsliv sade nej.

Å andra sidan har Svenskt Näringsliv uttryckt att det är viktigt för rättssäkerheten att man utgår från samma villkor som i den statliga försäkringen.