Reglerna i hamnarbetarnas kollektivavtal är glasklara: ”Längden och förläggningen av raster ska anges på förhand.”

Men flera gånger under 2020 struntade hamnföretaget APM Terminals att berätta för de anställda när dagens rast skulle inträffa. Ett tydligt kollektivavtalsbrott, vilket företaget själv erkänt.

Därför har APM Terminals, efter förhandlingar, kompenserat de hamnarbetare som inte fått informationen, samt betalat ut ett skadestånd till Transport på grund av kollektivavtalsbrott.

Här kunde historien ha slutat – om inte situationen i Göteborgs hamn var betydligt mer komplicerad än så. Här finns nämligen två kollektivavtal.

Efter en längre tids uppmärksammade oenigheter i Göteborgs hamn tecknade arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar och Hamnarbetarförbundet ett kollektivavtal under 2019. Samtidigt som de redan, sedan många år, hade ett avtal med Transport.

Två kollektivavtal

Sedan dess är alltså APM Terminals bundna av två kollektivavtal, dels det gamla med Transport, dels det nya med Hamnarbetarförbundet där de flesta som jobbar i hamnen är medlemmar.

Tvisten som nu avgjorts i AD handlar om huruvida APM Terminals också måste betala skadestånd till Hamnarbetarförbundet för sitt brott mot kollektivavtalet. De bägge avtalen har nämligen exakt samma formuleringar kring förhandsinformation om raster.

Företaget menar att det är det först tecknade avtalet som gäller, alltså det med Transport.

Hamnarbetarförbundet å andra sidan menar att det faktum att avtalen är exakt likadana i sakfrågan gör att bolaget är bundet till båda avtalen, då de går att tillämpa samtidigt.

AD: Får inte agera på olika sätt

Nu slår Arbetsdomstolen fast att Hamnarbetarförbundet har rätt till skadestånd. Avtalen är så pass samordnade att de inte innebär att arbetsgivaren måste agera på olika sätt gentemot de olika förbunden när det gäller raster. De kan därför inte ses som konkurrerande, enligt domstolen.

Det innebär att hamnbolaget varit skyldigt att på förhand informera om rasterna till medlemmarna i båda förbunden.

Och eftersom de brutit mot den skyldigheten också gentemot Hamnarbetarförbundets medlemmar ska de betala 50 000 kronor i skadestånd för kollektivavtalsbrott.

– Arbetsdomstolen slår fast att kollektivavtalet inte går att trixa bort, och att båda avtal ska följas i de här fallen när det inte finns någon motsättning mellan dem. Det är såklart jätteviktigt att det blir ekonomiska konsekvenser för arbetsgivare som försöker runda ett kollektivavtal de har undertecknat, kommenterar Martin Berg, förbundsordförande i Hamnarbetarförbundet i ett pressmeddelande.