Efter att arbetsgivarsidan i hamnkonflikten sagt ja till två medlarbud medan Hamnarbetarförbundet sagt nej, skrev Medlingsinstitutets generaldirektör Carina Gunnarsson en debattartikel i Göteborgsposten.

Det skedde samma dag som parterna skulle träffa medlarna.

Konflikten löstes dagen efter.

Hamnarbetarförbundet anmälde sedan Medlingsinstitutet till JO då man ansåg att artikeln tog ställning för arbetsgivarsidan. Och JO håller med:

”JO uttalar att det är svårt att uppfatta den aktuella artikeln på annat sätt än som ett försök från institutets sida att förmå Hamnarbetarförbundet att acceptera medlarnas bud. Eftersom Sveriges Hamnar, till skillnad från Hamnarbetarförbundet, hade accepterat medlarnas tidigare förslag, vilket tydligt anges i artikeln, ligger det nära till hands att utomstående uppfattar artikeln som ett ställningstagande för Sveriges Hamnar.”

Hamnarbetarförbundet välkomnar beskedet.

– Vi har varit tydliga i vår kritik av Medlingsinstitutets agerande under den här konflikten för att få teckna ett kollektivavtal för våra medlemmar i hamnarna. Det viktigaste för oss var såklart att vi till slut fick teckna ett normalt, självständigt kollektivavtal utan problematiska förbehåll som inskränkte våra fackliga rättigheter, men JO:s beslut känns också som en sorts upprättelse, säger förbundsordförande Eskil Rönér i en kommentar.

Enligt JO finns det en påtagligt risk att tilltron till Medlingsinstitutet och de utsedda medlarnas opartiskhet äventyras genom debattartikeln.

Men det håller inte Medlingsinstitutets generaldirektör med om.

– Artikeln skrevs för att felaktiga beskyllningar riktats mot våra medlare och jag ville lägga fram fakta. Jag ansåg att det var befogat att skriva artikeln då och det anser jag fortfarande. Några andra kommentarer har jag inte förrän jag har hunnit ta del av och analysera JO:s utlåtande, säger Carina Gunnarsson.