2019 inleddes en radikal förändring av Arbetsförmedlingen. Både antalet anställda och antalet kontor har minskat.

I stället för att tala med en arbetsförmedlare ska den som söker jobb i första hand klara sig själv med hjälp av digitala verktyg.

Det har varnats för risken att detta skulle drabba personer som står långt från arbetsmarknaden och har ett särskilt behov av träffa en arbetsförmedlare som kan hitta individuella lösningar.

Men trots att regeringen har sagt att reformen inte får drabba den här gruppen har farhågorna besannats, visar en färsk undersökning som Myndigheten för delaktighet (MFD) har gjort.

Många anställda vid Arbetsförmedlingen som arbetat med arbetslivsinriktad rehabilitering har slutat, enligt undersökningen. Det gäller särskilt socialkonsulterna, som ofta är den första kontakten för arbetssökande med särskilda behov.

Svårare för funktionsnedsatta

Redan av det skälet har det blivit svårare att få det personliga och flexibla stöd som enligt forskningen fungerar bäst när personer med funktionsnedsättning ska ta sig in på arbetsmarknaden.

Till det kommer Arbetsförmedlingens nya arbetssätt, med mottot ”Digitalt först”. Att navigera sig fram på egen hand med digitala verktyg fungerar ofta dåligt för dem som står långt från arbetsmarknaden.

Forskningen visar att det är viktigt att fånga upp särskilda behov av stöd tidigt. I intervjuer med MFD vittnar anställda på Arbetsförmedlingen om att det tvärtom tar längre tid med det nya arbetssättet.

Personer som står långt från arbetsmarknaden och inte kan försörja sig själva är ytterst kommunernas ansvar. I en enkätundersökning som MFD gjort bland ett urval av kommuner svarar de flesta att samarbetet med Arbetsförmedlingen har försämrats genom reformeringen av Arbetsförmedlingen. Människor som stod långt från arbetsmarknaden redan tidigare har blivit än mer isolerade.

AF:s förändrade arbetssätt dåligt

Att Arbetsförmedlingen förändrade arbetssätt fungerar dåligt för dem som står långt från arbetsmarknaden är en slutsats som även Arbetsförmedlingens avgående analyschef Annika Sundén har dragit.

En uppföljning som Arbetsförmedlingen gjorde i höstas visade att stödet för personer med funktionsnedsättning hade försämrats, påpekar Annika Sundén.

Parallellt med att Arbetsförmedlingen stöpts om har pandemin gjort det svårare att ordna praktikplatser och subventionerade anställningar. Sådana är ju ofta svåra att ha på distans, konstaterar MFD.

Dessutom har pandemin slagit hårt mot hotell- och restaurangbranschen, handeln och andra branscher som ofta är en inkörsport till arbetsmarknaden.

Pandemin har alltså samverkat med förändringarna inom Arbetsförmedlingen på ett olyckligt sätt,och gjort vägen till ett jobb ännu längre för dem som redan hade lång väg att gå, enligt MFD:s rapport.

Långtidsarbetslösheten har ökat

Under pandemin har långtidsarbetslösheten ökat. Ännu finns inte statistik som visar hur personer med funktionsnedsättning har påverkats specifikt.

Men vi vet sedan tidigare att personer som står långt från arbetsmarknaden har svårare att  återhämta sig när tiderna blir bättre, skriver MFD.

Underlaget till MFD:s undersökning samlades in under oktober och november 2021. Undersökningen, som enligt myndigheten själv ”ger anledning till oro”, har nu skickats till regeringen.