Annika Sundén har varit analyschef vid Arbetsförmedlingen i nästan sex år, och känner sig färdig med utvecklingen av Arbetsförmedlingens analysavdelning, som hon har varit chef för.

Men när hon nu lämnar sin post, vilket hon först berättade om för SVT, är hon mycket tydlig med att hon också hade velat se andra prioriteringar än de som Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar gör.

– Det handlar om personer som har varit arbetslösa länge eller har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, exempelvis utrikesfödda kvinnor utan utbildning eller jobberfarenhet, säger Annika Sundén.

– Vi vet av forskningen att ett nära, personalintensivt arbete har god effekt för dem.

Mer utbildning och praktik

Ett exempel är Arbetsförmedlingens pilotprojekt för just utrikesfödda kvinnor. I projektet gjordes en noggrann kartläggning av vad varje kvinna kan och är intresserad av. Utifrån detta fick kvinnorna utbildning och, i ett tidigt skede, praktik på en arbetsplats.

– Jag hade velat ta det här projektet vidare, säger Annika Sundén. Mina medarbetare på analysavdelningen har gjort en utvärdering, som visar att det här sättet att arbeta är kostnadseffektivt.

– I stället använder vi fristående aktörer i för hög utsträckning mot personer som står riktigt långt från arbetsmarknaden. De fristående aktörerna gör ett bra jobb för en del grupper, men inte för de här personerna.

”Jag gör en annan bedömning”

Reformeringen av Arbetsförmedlingen går ut på att fristående aktörer ska användas mer. Men arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) har också sagt att tjänster i Arbetsförmedlingens egen regi ska vara en viktig del, påminner Annika Sundén.

– Jag har all respekt för att uppdraget är komplext och att man behöver göra prioriteringar och vägval. Men jag gör en annan bedömning av hur prioriteringarna och vägvalen borde se ut.

På frågan om vad mer hon saknar i Arbetsförmedlingens verksamhet svarar Annika Sundén:

– Det är viktigt att bygga upp stödet för personer med funktionsnedsättning, framför allt unga. En uppföljning som vi gjorde i höstas visade att det stödet har försämrats.

”Skulle tjäna på arbetsro”

Politikerna har reformerat Arbetsförmedlingen radikalt. Tusentals anställda har lämnat myndigheten samtidigt som pandemin skakat om arbetsmarknaden.

Upplever du att Arbetsförmedlingen blivit ett politiskt slagfält?

– Det är klart att det har gjorts mycket förändringar. Arbetsmarknadspolitiken skulle tjäna på att få arbetsro. Men det är ju en myndighets uppgift att genomföra det politiken bestämmer, svarar Annika Sundén.

Hon tillägger i nästa andetag:

– Men det är viktigt att reformer bygger på de kunskaper vi har om vad som fungerar och inte fungerar i arbetsmarknadspolitiken. Och det vet vi ganska väl.

– Det handlar om att använda rätt insats för rätt person. De fristående aktörerna, och de tjänster vi har nu, fungerar för en del grupper. Men för andra fungerar de mycket sämre. För dem som står långt från arbetsmarknaden är det de nära, intensiva insatserna som är effektiva.

Annika Sundén slutar som analyschef den 1 februari.