Belastningen på sjukvården har stått i centrum under pandemin. Men när smittspridningen ökar riskerar även andra samhällsviktiga verksamheter att lamslås av hög sjukfrånvaro.

– Inom energiförsörjning, el- och telekommunikation, vattenverk, flygledning, ledning av järnvägstrafik och lotsverksamhet finns små personalgrupper som är specialister på sin verksamhet, säger Jan-Olof Olsson, handläggare på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Om många smittas eller hamnar i karantän slår det mycket hårt.

– Hittills har läget inte blivit riktigt kritiskt. Men i några fall har fjärrvärmeverk och vattenverk varit nära. De har räddats av solidarisk personal som ställt upp och arbetat extra, säger Jan-Olof Olsson, som inte vill peka ut särskilt sårbara anläggningar.

Kritiskt för personal vid vattenverk

Närmare 700 000 människor i norra Storstockholm, men även flera stora sjukhus och Arlanda flygplats, är beroende av att kommunägda Norrvatten producerar rent dricksvatten dygnet runt.

– De mest kritiska grupperna är drifttekniker, skiftingenjörer, kemister, biomedicinska analytiker och andra som jobbar i skift med att sköta vårt vattenverk vid Mälaren, berättar Ann-Christine Sundén, HR-ansvarig vid Norrvatten.

– Vi har infört olika tider för fika och lunch för att begränsa antalet personer som träffar varandra, och vi rekommenderar munskydd i vissa situationer.

Skulle många av de 70 anställda bli sjuka på en gång finns ingen stor personalreserv att ta av, enligt Ann-Christine Sundén.

– De anställda har hög medvetenhet om hygien eftersom vi producerar livsmedel. Det har gjort det lättare att hålla tillbaka smittspridningen. Våren 2020 var sjukfrånvaron visserligen hög, men den gick att hantera.

Brandbefäl äter för sig själva

Vid Storstockholms brandförsvar insåg vi redan i början av pandemin att vi har ett särskilt ansvar att hålla oss friska, och tog fram lokala åtgärder utöver de utöver de nationella rekommendationerna, säger brandförsvarets kommunikationschef Björn Westerdahl.

– Vi har höjt skyddsnivån när vi rycker ut på hjärtstopp och när vi hjälper sjukvården att bära människor. Städrutinerna på brandstationen har förstärkts.

Tiderna i gymet har delats upp för att undvika att många personer samlas, och på så sätt skydda viktiga yrkeskategorier.

– Räddningsledning är en sådan central funktion som vi skyddar genom separata gymtider och eget matrum, säger Björn Westerdahl.

På liknande sätt har flera samhällskritiska verksamheter haft särskilda restriktioner för personalen ända sedan våren 2020, säger Jan-Olof Olsson vid MSB. Personalgrupper hålls isär, skiftbyten görs med större distans.

Han anser att det finns många lärdomar för framtiden att dra av pandemin.

– Många organisationer är slimmade. Jag tror att många ser att de har för små marginaler.

Restriktionerna mot smittspridning försvårar livet för fler än den personal som berörs. I vanliga fall tar Norrvatten emot så många praktikanter från yrkeshögskolan det bara går.

– Nu har vi besöksförbud, och under förra året hade vi bara en praktikant, säger Ann-Christine Sundén.