”Den värsta situtationen vi har haft”, ”Akut brist på personal”, ”Hög sjukfrånvaro”.

Rubrikerna från lokaltidningarna runt om i landet talar sitt tydliga språk. Äldreomsorgen är på sina håll just nu mycket hårt pressad på grund den skenande covidsmittan.

Livsviktig personal måste sitta hemma i karantän samtidigt som Folkhälsomyndigheten varnar för att smittan väntas öka i två veckor till.

I Rättvik har andra kommunanställda fått hoppa in och stötta inom vård och omsorg skriver tidningen Siljan News.

– Det här är den värsta situationen vad gäller personalbemanningen vi haft, säger Rättviks kommunalråd Jonny Jones (C) till tidningen.

Sökte personal på Facebook

I Trollhättan har man gått till Facebook och sökt omsorgspersonal bland allmänheten. Något som gett god effekt, rapporterar Dagens Samhälle. Över hundra ansökningar kom in och inlägget har nu tagits bort.

Bland dem som anmälde intresse finns både glada amatörer och de som själva har jobbat inom området.

– Det är glädjande att så många vill hjälpa till och att vi med förenade krafter kanske kan lösa detta. Men nu måste vi gå igenom alla sökande och se vad de kan bidra med, säger Marie Uls, verksamhetschef för Trollhättans stads vård- och omsorgsboenden till tidningen.

Semesterstopp för personal

På flera håll har man och beslutat om semesterstopp för personalen. Till exempel i Sundsvall där läget beskrivs som ”väldigt ansträngt”, enligt Sundsvalls tidning.

Där har man förberett prioriteringslistor där insatser som städ och tvätt kan få stå tillbaka för saker som mat- och medicinutdelning. Även pressen på testningssystemet sätter käppar i hjulet.

– Reglementet kring vårdpersonal leder till att vi måste testa oss väldigt ofta. Tidigare kunde vi få provsvar relativt snabbt, inom ett dygn men nu behöver personal vara hemma längre än de kanske skulle behöva, säger Anita Bdioui, verksamhetschef inom äldreomsorgen på Sundsvalls kommun till tidningen.

SKR: Personalbrist värre än 2020

Greger Bengtsson är samordnare för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, SKR. Hans uppfattning är att kommunerna just nu befinner sig i en personalbrist som är värre än våren 2020.

– Nästan alla kommuner säger att man har stora bekymmer. Både att man har många som är frånvarande men också att det är väldigt svårt att hitta vikarier, säger han.

En ljusglimt är att man trots stigande smittotal hos de som behöver äldreomsorg, inte ser samma allvarliga konsekvenser som innan vaccinet.

– Jag har inte fått rapporter om att de som blir smittade blir svårt sjuka eller dör i högre utsträckning än vanligt. Det är positivt.

Hemtjänsten tvingas prioritera

Enligt Greger Bengtsson tvingas ”en hel del” kommuner just nu prioritera inom exempelvis hemtjänsten och bara utföra de uppgifter som ses som nödvändigast, som exempelvis mat, medicin och dusch. Medan andra uppgifter som städning kan få stå tillbaka.

– När du inte har personal är du tvungen att använda de som finns på bästa sätt.

Enligt den senaste bedömningen från Folkhälsomyndigheten ska smittan eskalera i i alla fall två veckor till innan toppen eventuellt är nådd. Hur hanterar kommunerna det?
– Man gör det man gör nu. Man försöker hitta vikarier. Det finns de som går ut i tidningar eller vänder sig till Facebook. När man inte kan göra det gäller det att på ett klokt och ansvarsfullt sätt styra om så att de som har de största behoven får hjälp så att de inte far illa.