Vårdpersonal kan i vissa situationer få arbeta trots att någon i deras hushåll är covidsmittad, en situation då man vanligen ska stanna hemma. Folkhälsomyndigheten öppnade för sådana undantag 22 december.

Sedan dess har runt 45 undantag gjorts på Ängelholms sjukhus och Helsingborgs lasarett, enligt siffror från deras kommunikationsavdelning.

– Det används för nyckelpersoner eller när det är väldigt många sjuka och svårt med personal. Det är bara i trängda situationer, jag vill vara väldigt tydlig med att det är restriktivt, säger HR-chefen Charlotta Ankarlilja.

Hög sjukfrånvaro

Hon konstaterar att sjukfrånvaron är hög just nu.

– Jag tycker det är en bra lösning att man kan göra undantag.

Den som jobbar trots smitta i hemmet ska själv vara symtomfri och vaccinerad med minst två doser. Ett covidtest görs inför varje arbetspass. Varje sådant undantag är ett enskilt beslut.

Har det väckt oro hos personalen?
– Nej, inte vad som har kommit till mig, säger Charlotta Ankarlilja.

Skyddsombud: Stor risk för smitta

Sören Nordh, huvudskyddsombud för Vårdförbundet, är mer skeptisk.

– Vi ser att det är en stor risk att det ökar smittspridningen och därför tycker vi inte att det är en bra lösning.

Han säger att medlemmar har blivit oroliga för att smittas på jobbet i och med de nya reglerna.

– Vi hade hellre sett att man hade tittat på andra möjligheter. Men det är svårt att lösa detta akut. Det som egentligen behövs hade behövt göras innan pandemin; att stärka sjukvårdsyrket både med personal och lön.

Återkommande problem med överbeläggningar och arbetsmiljö på Helsingborgs lasarett har uppmärksammats sedan långt innan pandemin. 

Har ni en situation där ni lider av underbemanning sedan tidigare och som visar sig extra tydligt nu, eller är det här en situation skapad av pandemin?
– Sjukvården har personalbrist över lag. När vi då får en pandemi och det är influensasäsong, då drabbar det oss hårt, säger Charlotta Ankarlilja.

Uppgivenhet hos vårdpersonalen

Sören Nordh beskriver en stor uppgivenhet hos vårdpersonalen.

– Man ser ingen lättnad. När covid har lagt sig ska man jobba ifatt den så kallade vårdskulden. Så man ser inte någon återhämtning den närmsta tiden. 

I Folkhälsomyndighetens beslut från 22 december står att regioner kan ta beslut om undantag från myndighetens rekommendationer vid ”överhängande risk för kritisk personalbrist”. Som exempel lyfts just att viss symtomfri vaccinerad personal i akut- och slutenvård kan undantas från regler om att stanna hemma. 

Enligt uppgifter från Dagens Nyheter, TV4 och Sveriges Radio har sådana undantag också gjorts i åtminstone Stockholm, Västra Götaland, Jämtland-Härjedalen, Uppsala och Örebro. 

– Det här är en nödlösning när man inte kan lösa det på annat sätt, sa statsepidemiolog Anders Tegnell till Sveriges Radio i fredags.