Att Arbetsmiljöverket drar tillbaka tillstånd att sanera asbest är ovanligt. Arbetet kan nu avslöja hur Recover, som är ett av de stora bolagen inom asbestsanering, gång på gång ­påkommits med så allvarliga fel i hanteringen av asbest att de förlorat tillstånd.

Men att de ändå kunnat fortsätta verksamheten och utföra nya rivningar. 

I granskningen nystas en historia upp om hur ett ­bolag trots allvar­liga brister, stenhård myndighets­kritik, återkallat tillstånd och domstolsprövning kunnat fortsätta att riva asbest.  

Det är ingen skitsak att slarva med asbest. Varje slarvande med hanteringen av det dödliga fibret är en skandal i sig. Det finns en direkt koppling mellan asbest och dödlig cancer.

Än i dag är asbest den enskilt största arbetsrelaterade dödsorsaken.

Över 1 000 personer dör i Sverige

Bara i Sverige dör varje år över 1 000 personer som en följd av att de under sitt arbetsliv utsatts för asbest. I EU väntas under kommande år ett nytt förslag om skärpta asbest­regler.

Men hårdare regler hjälper föga om fusk i hanteringen av asbest kan pågå.  

Så sent som i juli i år gör Arbetsmiljöverket en inspektion vid ett sågverk där ett asbesttak är under rivning. På nytt upptäcks allvarliga fel. Asbestskivor står öppet på marken.

En omärkt container med avfall. Sågverksarbetare som passerar farligt nära saneringsområdet – som inte ens är avspärrat.  

Varje slarvande med hanteringen av det dödliga fibret är en skandal i sig. Det finns en direkt koppling mellan asbest och dödlig cancer

Yonna Waltersson

Än en gång blir Recover av med ett tillstånd. Arbetsmiljöverket påtalar de återkommande problemen. Men så mycket mer kan myndigheten inte göra.

Någon möjlighet att återkalla tillstånd till ett bolag därför att det är sammankopplat med ett annat bolag som inte skött sig finns inte.

Trots att två av Recoverbolagen nu står utan tillstånd och har förlorat i förvaltningsrätten kan man sanera vidare – under ytterligare ett bolagsnamn.  

Fakta talar sitt tydliga språk

I ett mejlsvar till Arbetet skriver Larry Höjer, vd för Recover Skadeservice AB, att han ser väldigt allvarligt på de brister som upptäckts av Arbetsmiljöverket och att man nu ser över sin organisation och vilka rutiner man har.  

Fakta talar dock sitt tydliga språk i detta fall. Tillstånd återkallas inte lätt­vindigt.

Gång på gång har Recover påkommits med allvarliga fel i sin hantering.

Sådant ska inte få förekomma.