Hemma hos Andreas Vikström fanns asbestbitar och damm kvar i taket efter saneringen. Rummet skulle bli barnens lekrum. – Det är helt galet, säger han om företagets upprepade brister i hanteringen av asbest.

ARBETET GRANSKAR. Saneringsområdet är inte avspärrat. Asbestskivor står öppet på marken. Containern för asbest­avfall är omärkt.  

När Arbetsmiljöverket i juli i år inspekterar rivningen av ett asbesttak på ett sågverk i Mellansverige upptäcker myndigheten allvarliga brister. Inte bara sanerarna utsätts för risker. På vägen till fikarummet passerar sågverkets anställda farligt nära saneringsområdet. 

Arbetsmiljöverket slår fast att bristerna ”i hög grad riskerar” arbetstagarnas hälsa. Den 22 september drar myndigheten in det ansvariga företagets tillstånd. Recover Skadeservice får inte längre riva asbest. 

Tre veckor senare, 14 oktober, förlorar ett annat företag i Recoverkoncernen striden om sitt asbesttillstånd i förvaltningsrätten.  

Ändå river Recover fortfarande asbest i slutet av oktober. 

Hur är det möjligt? Vi ska komma tillbaka till det. 

Men först en kort påminnelse om varför det är så allvarligt om materialet hanteras på fel sätt.


Asbestfibrerna kan vara skillnaden mellan liv och död. Materialet kan finnas i bland annat byggskivor och rörisolering i hus byggda fram till 1982, då det totalförbjöds i Sverige.

Fibrerna är ofarliga i bunden form, men vid rivning kan de smita ned i lungorna för att decennier senare visa sig i form av livshotande sjukdomar. Därför krävs tillstånd för att riva materialet och därför måste företag med tillstånd även anmäla varje rivning till Arbetsmiljöverket. 

Asbest – förbjudet sedan 1982

• Asbest är ett mycket tåligt material som användes i bland annat fasadskivor, rörisolering, mattlim samt kakelfix och kakelfog. Det totalförbjöds i Sverige 1982 men finns inbyggt i många hus. När man river i materialet frigörs de giftiga fibrerna. 

• Asbest kan orsaka flera farliga sjukdomar. Vanligast är cancerformen mesoteliom, som kostar runt hundra personer om året livet i Sverige till följd av asbestexponering. Sjukdomarna kan visa sig många år efter att man utsatts för asbest. 

Myndigheten kan återkalla tillstånd om jobbet inte görs säkert. Det är en drastisk åtgärd som inte drabbar särskilt många företag per år. Enligt vad Arbetet kan se i Arbetsmiljöverkets diarium har det skett åtta gånger i år. 

Ändå är det tredje gången på drygt två år för Recover när de i september mister ett tillstånd. 

Vi tar det från början. 

Första tillståndet går förlorat 

Recover är en koncern med över 2 800 anställda runt om i Norden, asbestsanering är en av flera verksamheter de bedriver. Sedan 2019 ägs Recover av riskkapitalbolaget EQT där Wallenbergsfärens Investor är största aktieägare.

När Recover etablerar sig i Sverige 2015 sker det genom att man köper upp Relita Industri- och Skadeservice. Det är i det företagsnamnet jobbet görs när det första asbesttillståndet dras in 2019.

Företaget har då rivit asbest på ett kraftvärmeverk i Västerås. Vid Arbetsmiljöverkets inspektion upptäcktes att viktiga säkerhetsåtgärder som luftsluss och tättslutande skyddskläder saknades, trots farorna med jobbet.

Bolagets asbesttillstånd dras tillbaka för att de som arbetar på platsen har utsatts för risker. I beslutet poängteras att det, med tanke på hälso­riskerna, är ”angeläget” att rätten att riva asbest upphör omedelbart, även om beslutet överklagas. 

Företaget överklagar mycket riktigt, men förlorar åtta månader senare i förvaltningsrätten.

Ur förvaltningsrättens dom.

Man skulle kunna tro att Relita Industri- och Skade­service inte rivit asbest under den tiden.  

Men bara två månader efter att tillståndet återkallades hade företaget både ansökt om och fått ett nytt tillstånd för samma typ av arbeten, trots de nyligen avslöjade bristerna.

I väntan på domstolens prövning av om det var rätt att, av säkerhetsskäl, stoppa dem från att riva asbest har företaget därmed kunnat anmäla nästan 400 nya asbestrivningar. 

Hänger ni med? Arbetsmiljöverket drar in ett tillstånd i juni. Företaget förlorar kampen för det i domstol i februari året därpå. Men då har Arbetsmiljöverket redan ett halvår tidigare beviljat ett annat tillstånd för samma företag och samma typ av jobb. 

Linda Lindblad, jurist på Arbetsmiljöverket, säger att det inte finns några regler om att viss tid måste gå innan ett företag som mist sitt tillstånd kan söka ett nytt.

– Men de måste visa att de problem som gjorde att vi drog in det tidigare tillståndet har lösts, säger hon. 

Asbesttillstånd

• För att riva material med asbestmängd över gränsvärdet krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket. Tillstånden ges för ett eller några år åt gången, men även under tillståndstiden måste varje rivning anmälas till Arbetsmiljöverket. 

• Man kan även söka tillstånd för bearbetning av asbest, exempelvis högtryckstvättning eller målarskrapning. Då söker man vanligen för ett enstaka projekt, inte en längre period. 

Andra tillståndet går förlorat 

Hur förvaltar då Relita Industri- och Skadeservice sin nya chans att riva det farliga materialet? Inte bättre än att de kommer att förlora sitt tillstånd igen. 

En märklig slump är att det denna gång stupar på ett uppdrag hemma hos Arbetets redaktör Johanna Wreder i Bromma i västra Stockholm. Via digitala möten har vi andra på redaktionen fått glimtar av utbyggnaden av hennes 30-talsvilla, som pågått samtidigt som vi jobbat hemma på grund av pandemin. 

När vi efter tips från ett helt annat håll senare nystar i historien om Recover leder en av trådarna rakt ner i hennes källare. 

Våren 2020 ska det ursprungliga garaget, som senast varit sovrum, bli lek- och spelrum åt då fyra­årige Sigge och sjuårige Olle. Asbesten i taket ska bort en gång för alla. Relita Industri- och Skadeservice anlitas. 

– Det var viktigt för oss att göra det ordentligt. Om äldste sonen flyttar ner hit om några år ska det inte finnas något farligt i taket, säger Johanna Wreders man Andreas Vikström, som skötte kontakterna med bolaget. 


Familjen reser bort när sanerarna är på plats, för att inte riskera att utsättas för asbest. Efteråt har de vuxna hemmakontor i källarrummet som nu ska vara asbestfritt.

Men när Johanna Wreder sträcker på sig i kontorsstolen landar blicken på en avbruten bit av materialet, fastkilat under en kabel vid väggen.

Arbetsmiljöverket ska sedan hitta asbestrester även runt spikar och i damm. Familjens tidigare vaga oro över att det funnits asbest inbyggt i källaren flammar upp i en mer akut rädsla för att fibrer spridit sig i hela huset. Ett annat saneringsbolag besiktigar också källaren och skriver: ”Hela källarvåningen skulle behöva stängas av omgående och saneras om.” 

När Arbetsmiljöverkets inspektör Jörgen Åberg och hans kollega kommer på besök är de klädda i full skyddsmundering för att kunna kontrollera källaren där Andreas Vikström och Johanna Wreder suttit och arbetat. 

– Det känns tragiskt. Att ett företag som har utgett sig för att kunna göra det här jobbet inte gjort det på ett bra sätt och i någon omfattning har utsatt de boende i huset för en oåterkallelig asbestexponering, säger han i efterhand.

Inspektionen leder till att Relita Industri- och Skadeservices tillstånd återkallas igen. 

Även i detta beslut hänvisar myndigheten till brister som är ”mycket allvarliga ur säkerhetssynpunkt” och säger att tillståndet bör dras tillbaka “omedelbart”. Men när det beslutet tas har sex månader redan passerat sedan inspektionen i källaren. 

Trots att bristerna är skäl nog att neka företaget rätten att alls riva asbest har alltså Relita Industri- och skadeservice kunnat fortsätta att göra det i ett halvår innan tillståndet verkligen återkallas. 

Myndigheten förklarar dröjsmålet med att det tagit tid att testa asbestproverna. 

– Det fanns ingen upphandling för tjänsten att testa asbestprover på Arbetsmiljöverket, säger Jörgen Åberg. 

Asbest finns i 30-talshusen på gatan där Andreas Vikström, sonen Sigge och hunden Ville bor. Andreas Vikström tror att de flesta har koll på att asbest kan finnas i eternitskivor, som i hans källartak, men att kunskapen kan vara lägre om att det kan förekomma i till exempel mattlim och kakelfogar.

Tredje tillståndet går förlorat

I början av 2021 ansöker bolaget om ännu ett nytt tillstånd.  

Nu ser det först ut att ta stopp. Arbetsmiljöverket avslår ansökan i mars i år. Nu skärper myndigheten tonen och skriver, med hänvisning till allvaret i de tidigare bristerna: ”Det finns för närvarande ingenting i er ansökan som talar för att asbesthanteringen skulle ske under förhållanden som ger betryggande säkerhet.”

Ändå ska historien upprepa sig. 

I juni sjösätter Recover en ny organisation. Verksamheten samlas i tre bolag. Alla har samma logotyp, samma styrelseordförande och samma hemsida – men separata organisationsnummer som var för sig kan ansöka om asbesttillstånd. 

Ett av företagen, Recover Industriservice, har det organisationsnummer vars tillstånd drogs in när det bolaget fortfarande hette Relita Industri- och Skadeservice och gjorde saneringarna i Västerås och Bromma.

Nu ska det bolaget inte längre sanera asbest, sådan verksamhet fortsätter däremot i systerföretaget Recover Skadeservice som fortfarande har tillstånd. 

Linda Lindblad på Arbetsmiljöverket säger att det inte finns juridisk möjlighet att återkalla tillstånd från ett företag för att det är sammankopplat med ett bolag som misskött sig. 

– Man får ta det bolag för bolag. 

Är det inte risk att företag slinker igenom nätet då? 
– Risken finns absolut, inget system är perfekt. 

När Recovers nya organisation bara är fem veckor gammal gör Arbetsmiljöverket inspektion på en arbetsplats där Recover Skadeservice river ett asbesttak.

Nu är vi tillbaka på sågverket där den här texten startade. Minns ni? Det var här det stod asbestskivor på marken, avspärrningar saknades och containern var omärkt.

– Vi upptäckte flera allvarliga brister, det var inte enligt gällande regler. Bland annat stod oförpackat asbestavfall, i form av takskivor, utspritt på marken, säger Arbetsmiljöverkets inspektör Christiano Bassi.

Ett omedelbart förbud hindrade i somras Recover Skadeservice från att fortsätta riva asbest på det sätt som skett på ett sågverk. Senare drog Arbetsmiljöverket helt in företagets asbesttillstånd på grund av bristerna, som också syns på myndighetens bilder.

När myndigheten därför överväger att dra in tillståndet meddelar bolaget att fyra personer har fått lämna företaget omedelbart. Bristerna förklaras med att de ”fattat egna och ansvarslösa beslut”. Men myndigheten gör ändå bedömningen att tillståndet ska återkallas. 

”Detta eftersom det är brister som riskerar era arbetstagares hälsa i hög grad” heter det i beslutet från den 22 september i år. Formuleringen känns igen från tidigare beslut. Nu skriver Arbetsmiljöverket också att bristerna i flera fall är “återkommande problem, som upptäckts vid flera inspektioner”. 

Tre olika bolag – men samma ägare

Recover Sverige är sedan juni organiserat i tre bolag. Alla tre bolagen ingår i den nordiska koncernen Recover Group, som ägs av riskkapitalbolaget EQT. 

Recover Industriservice Bolaget hette tidigare Relita Industri- och Skadeservice, men har varit ägt av Recover sedan 2015. Miste ett asbesttillstånd 2019 och ett 2020.

Recover Skadeservice Miste sitt asbesttillstånd i september i år.

Recover Riv och håltagning Har tillstånd att riva asbest.

Ett sista tillstånd kvar 

Därmed står två av Recoverbolagen utan asbest­tillstånd hösten 2021. Den 14 oktober förlorar man i förvaltningsrätten efter att ha överklagat att tillståndet drogs in efter källarsaneringen i Bromma.

Men det finns fortfarande ett bolag kvar som får riva asbest, Recover riv- och håltagning. 

Dagen efter att Recover Skadeservice har mist sitt tillstånd drar det tillbaka sin anmälan för asbestrivning på Stora Gatan 13 i Köping. Samma dag anmäler Recover riv- och håltagning asbest­rivning just där. 

Arbetet hittar ytterligare tre adresser där Recover Skadeservice anmälde asbestrivning när de hade kvar tillståndet, men Recover riv- och håltagning sedan anmält att de ska jobba där. 

– Det är helt galet, säger Andreas Vikström i villan i Bromma när han hör om hur asbestjobb fortsätter trots indragna tillstånd. 

–  Om 10–15 år kan vi och våra barn bli sjuka och dö i värsta fall, säger han om konsekvenserna av den sanering som skulle göra familjens hem tryggare.  

Det var viktigt för oss att göra det ordentligt. Om äldste sonen flyttar ner hit om några år ska det inte finnas något farligt i taket

Andreas Vikström (fotograferad av Jonas Gratzer)

Recover-vd: ”Jag ser allvarligt på de brister som upptäckts”

Recover svarar skriftligt på Arbetets frågor, via Recover Skadeservices vd Larry Höjer.

”Vi arbetar nu grundligt med de brister som framkommit för att verkligen förstå underliggande orsaker” skriver han om att Recover Skadeservice mist sitt asbesttillstånd under hösten. ”Jag som ytterst ansvarig ser väldigt allvarligt på de brister som upptäckts gällande vår asbest­sanering” skriver han och förklarar att man nu ser över bland annat organisation, rutiner, dokumentation och utbildning.

”Min förhoppning är att detta kommer medföra att vi snart får möjligheten att återuppta denna typ av arbete hos våra kunder igen”, fortsätter han.

Arbetet har ställt fler frågor, bland annat om att ett av Recovers bolag miste tillstånd 2019 och 2020.

”Jag är från och med första juni ny vd och kan tyvärr inte svara på vad som föranlett de tidigare indragna tillstånden” svarar Larry Höjer.