Asbestfibrer kan orsaka livshotande sjukdomar, därför krävs det tillstånd från Arbetsmiljöverket för att ett företag ska få riva i materialet.

Arbetet kunde på måndagen avslöja hur företag kan fortsätta att riva asbest trots att myndigheten dragit in tillstånd på grund av säkerhetsbrister.

Det finns även kritik mot hur nya tillstånd alls beviljas. 

– Ett väldigt urvattnat system, säger Ingemar Klaesson, kanslichef på Byggbranschens yrkesnämnd (BYN), om vilka kunskapskrav företag måste uppfylla för att få tillstånd av Arbetsmiljöverket.

Fack och arbetsgivare jobbar ihop

I BYN jobbar fack och arbetsgivare i branschen tillsammans med kompetensfrågor.

Efter att länge ha försökt vinna Arbetsmiljöverkets gehör för att ställa tydligare krav avslutar organisationen nu sitt tidigare arbete med att godkänna företag som utför asbestutbildningar. Man menar att det blir poänglöst så länge inte även myndigheten kontrollerar att alla asbestubildningar har rätt innehåll. 

Det handlar alltså om två steg mot ett tillstånd för arbete med asbest:

1. De som ska jobba med asbest ska gå kurser och få ett utbildningsintyg.

2. Företaget de är anställda på ska ansöka om tillstånd för asbestarbete från Arbetsmiljöverket, utbildningsintygen är ett krav för att få tillstånd.

Gett tillstånd utan BYN:s godkännande

I steg ett har BYN sedan 2008 gett sitt godkännande för asbestutbildningsföretag som ansökt om det, en kvalitetsstämpel.

Men i steg två har Arbetsmiljöverket gett tillstånd även till företag vars utbildningsintyg kommer från företag utan BYN:s godkännande.

– Det finns inget mervärde med vår godkännandeprocess när andra utbildningsföretag kan genomföra utbildningar som inte är godkända och det räcker för att få tillstånd för asbestsanering. En beställare tittar ju på om företaget har tillstånd, säger Ingemar Klaesson.

Han säger att BYN har föreslagit Arbetsmiljöverket olika typer av kontroller, men utan att vinna gehör. Ett förslag har varit att branschen tar fram ett kompetensprov som blir ett krav i slutet av kursen hos alla utbildningsanordnare, en sorts examination.

– Det finns företag som utbildar med viss tveksamhet om man säger så, säger Ingemar Klaesson om behovet.

BYN har på grund av detta inte utfärdat några nya godkännanden sedan förra året och de sista aktuella löper ut i början av 2022.

Arbetsmiljöverket ser behov

Gustaf Bäck, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, säger att beskedet från myndighetens jurister har varit att man inte kan ställa krav på att de anställda utbildats hos någon som är godkänd av BYN när asbesttillstånd beviljas.

Men även Arbetsmiljöverket ser ett behov av att kontrollera resultatet av asbestutbildningarna.

Det är svårt att veta vilka kunskaper deltagare verkligen tillägnat sig, även om krav på vad utbildningarna ska innehålla finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

– Det är i dagsläget ingenting klart, men det pågår ett arbete hos Arbetsmiljöverket där vi tittar på den här frågan, säger Gustaf Bäck.

Det skulle kunna handla om olika typer av kontroll av utbildningarna, exempelvis genom examinationer.

BYN har drivit kravet sedan länge, Gustaf Bäck säger att det är resurskrävande att ändra föreskrifterna och att det därför tar tid.