Har alla rätt att gå på toa på arbetstid?

Ja. Enligt arbetstidslagen ska arbetsgivaren ordna så att de anställda kan ta de pauser ”som behövs”. Pauser är korta avbrott i jobbet på betald arbetstid, utöver den längre rast du har rätt till, exempelvis lunchrast (som är på obetald tid).

Får jag alltså gå så fort jag behöver?

Nej, även om många har den friheten, så är det inte en rättighet att ta paus precis när du själv vill. I viss mån måste du anpassa dig till arbetsförhållandena. Om arbetet kräver det kan arbetsgivaren lägga ut särskilda pauser under arbetsdagen.

Hur länge måste jag hålla mig då?

Tyvärr finns inget exakt svar på den frågan. I en dom som gällde toalettpauser för personal på Pågatågen i Skåne 2020 ansåg till exempel förvaltningsrätten att de anställde måste få paus med möjlighet att gå på personaltoalett ”efter maximalt två och en halv timmes arbete”. Det kan kanske tas som en fingervisning. Domen upphävdes visserligen av kammarrätten i somras, men inte därför att två och en halv timmes intervaller ansågs för generöst, utan därför att kundtoaletterna på tågen ansågs duga även för personalen.

Ibland regleras rätten till pauser i kollektivavtal.

Måste det finnas toalett på arbetsplatsen?

Ja. Arbetsmiljöverkets föreskrifter säger att det ska finnas ”tillräckligt många toaletter och tvättställ”. ”Tillräckligt” betyder att normalt högst 15 anställda ska behöva dela på samma toalett. Toaletten ska finnas nära till hands, men i undantagsfall, till exempel på arbetsplatser som bara används sällan, gäller inte det kravet.

Hur ska toaletten vara utrustad?

Enligt Arbetsmiljöverket ska toaletten vara avskild, ha låsbar dörr, och inte ha direkt förbindelse med matutrymme. Från och med i år ska toaletter på nybyggda arbetsplatser planeras så att de är tillgängliga för personer med funktionshinder (på stora arbetsplatser gäller det kravet minst en toalett per våningsplan). Att kameraövervaka en toalett är ett brott enligt brottsbalken.

Hur ser det ut i praktiken?

De flesta anställda kan, åtminstone under en stor del av arbetsdagen, ta paus när de vill. Men många jobb är så bundna att det inte går. I en enkätundersökning 2017 ställde Arbetsmiljöverket frågan: ”Kan du ta korta pauser i arbetet i stort sett när du vill?” 30 procent av kvinnorna i arbetaryrken svarade ”nej inte alls”, att jämföra med 7 procent av männen i tjänstemannayrken.

I vilka yrken är det svårast att ta kisspaus?

Någon objektiv rating finns förstås inte. Men här är några kandidater:

Spärrvakter i pendeltågstrafiken och tunnelbanan i Stockholm får inte lämna biljettluckan obemannad. Därför måste en avlösare kallas in för att de ska kunna ta toalettpaus, och det kan ta tid innan avlösaren kommer.

Kranförare i hamnarna är inte förbjudna att ta paus för toalettbesök. Men att ta sig ner från kranen och gå till personalutrymmet tar i många fall minst tio minuter enkel väg. Under tiden står allt arbete med lastning och lossning stilla.

”I praktiken får man gå på toaletten när vi har rast. Vilket betyder att det går 2,5-3 timmar mellan tillfällena då du kan gå på toa. Behöver man gå oftare än så är det problem, då kan man knappast ha det här jobbet”, säger Roger Jönsson, regionalt skyddsombud vid Transports avdelning 2 för hamnarbetare.

Lokförare på godståg har ingen toalett ombord. På sträckor i norra Norrland blir det långt mellan pauserna. Att stanna och gå ut i skogen är ett alternativ, men att lämna tåget på spåret är riskabelt, enligt Thomas Gorin Weimer, ombudsman vid Seko.