Günther Mårders relation till Magdalena Andersson stannar vid ett enskilt möte.

– Jag har haft högre tillgänglighet till Löfven under dessa år än till finansministern. Ändå har hon och jag figurerat tillsammans i fler än 1 000 artiklar med olika åsikter i frågor.

Relationen till Stefan Löfven sträcker sig däremot mer än ett decennium bak i tiden då Günther Mårder var vd för Aktiespararna.

–  När Stefan Löfven var ordförande för IF Metall visade han på en fantastisk förmåga att förstå helheten och hur allt hänger samman. Han förstod att företagens villkor är helt avgörande för medarbetarnas möjligheter och förutsättningar, säger han.

Storföretagen i fokus

Kanske är det Stefans Löfvens tid på IF Metall som gjort att han fokuserat mer på storföretagen och den nyindustrialisering som nu sker i norra Sverige, resonerar Günther Mårder.

– Det är få tillfällen som man har hört Stefan prata initierat om det viktiga småföretagandet. Under hans tid vid makten har fyra av fem jobb skapats bland småföretagare men de har fått väldigt lite utrymme i regeringens retorik.

När Magdalena Andersson nu tillträder som partiledare hoppas han att hon börjar intressera sig för landets små- och medelstora företag. Men också att hon omger sig med personer som har företagarkompetens.

– Man brukar ha en tendens att rekrytera sina likar vilket gör att det blir en bristande mångfald i rekryteringen. Det ser vi överallt och så har även Stefan Löfven gjort. Om man ser på de regeringar som han har lett finns det flera ministrar med fackligt förflutet.

För många med facklig bakgrund

Som exempel ger han Annika Strandhäll, Anna Ekström och Eva Nordmark, som alla haft högsta posten i ett fackförbund eller facklig centralorganisation.

– Ser vi på antalet ministrar som någon gång under livet har haft en period då de försörjt sig på eget företagande summerar det till noll. Med tanke på att mer än var tionde sysselsatt i Sverige titulerar sig som företagare borde väl också minst var tionde i regeringen ha en företagarbakgrund.

Fel val av partisekreterare

Socialdemokraterna valde under kongressen Kommunals ordförande Tobias Baudin som ny partisekreterare. Günther Mårder menar att valet enbart stärker kritiken om dubbla stolar och otydliga motiv mellan regeringen, Socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen.

– Socialdemokraternas möjlighet till samarbeten med andra partier minskar när de så tydligt väljer väg och blir ett renodlat särintresse snarare än att ha ambitionen att vara ett statsbärande parti som lyssnar på hela svenska folkets behov, säger han.

Günther Mårder ger även ett annat råd till Magdalena Andersson i hennes nya roll.

– Jag tror att hon kan ha fördel av att låna några av Stefan Löfvens personlighetsdrag såsom vara nyfiken och lyssna in, och inte förmedla en bestämd uppfattning i ett tidigt skede.