Det var på ett seminarium om Arbetsförmedlingen nyligen som det gick upp för Ursula Berge, samhällspolitisk chef på Akademikerförbundet SSR, att ingen verkade förstå. Ingen.

Där var TCO-folk, representanter från Svenskt Näringsliv. Och hennes förbund som organiserar flera yrkesgrupper på Arbetsförmedlingen. Parter från olika håll. 

Vad var det för ny arbetsmarknadspolitisk åtgärd som Arbetsförmedlingen skulle få? Som de arbetslösa skulle gå och som skulle förverkliga januaripartiernas skrivningar om att matchningen mellan jobb och arbetslösa ska skötas av fristående aktörer.

Alla visste att den hette Förmedlingsinsatser. Så hade regeringen kallat den i en ganska ny departementsskrivelse. Men sen då? Vad skulle det bli? 

– Ska man vara ärlig så är den nämnd, men det finns inget skarpt förslag. Några trodde att det var en enskild insats. Andra tolkade det som att det är en paraplybeskrivning av alla möjliga olika åtgärder. Det är helt omöjligt att läsa ut!

”Inte fått tycka till”

Det är på seminarium hon och hennes förbund har tyckt till. Även i debattartiklar. Men den formella processen ger hon underkänt. Hon beskriver det som en rad små förändringar genom regeringens uppdrag till Arbetsförmedlingen, internt arbete på arbetsmarknadsdepartementet, ett hopplock av statliga utredningar.

Bara en utredning har de fått lämna remissvar på, den som sa att det inte fanns några hinder för kommuner att konkurrera med de privata jobbmatcharna i det nya systemet. 

– Det har hela tiden tagits små, små steg för att skapa den här reformeringen. Ingenstans, ingen gång i hela detta arbete har vi fått möjlighet att tycka till om processen, säger hon som först uttalade sig om kritiken i tidningen Arbetsvärlden

Ursula Berge låter arg på riktigt. Hon säger att processen varit ”fram och tillbaka mellan regering och myndighet” men att den aldrig passerat parterna och de idéburna organisationerna tillräckligt. 

Därför tänker hennes förbund ta i från tårna när de nu får chansen. Departementsskrivelsen som regeringen skickat ut på remiss och där sluttiden är 12 november handlar egentligen främst om hur information ska kunna gå säkert mellan Arbetsförmedlingen och de privata aktörerna.

Och övergripande om den nya tjänsten Förmedlingsinsatser – Arbetsförmedlingen fick för några dagar sedan ett nytt uppdrag att utreda detta närmare. 

Men vad är egentligen Akademikerförbundet SSR:s kritik? 
– De arbetssökandes perspektiv och hur de ska kunna ”slussas” genom det här systemet finns inte med och har över huvud taget inte präglat den här reformeringen. Detta är skrivet för de fristående aktörerna. 

– Min huvudkänsla är att man inte varit intresserad av att hitta den mest vetenskapligt underbyggda lösningen.

Vem är ”man”?
– Det blir i grunden beställaren av den här reformen – januaripartierna men nu också riksdagens majoritet tolkad genom regeringen.

Hon konstaterar att januariavtalet är borta. Att vad som finns är en majoritet i riksdagen.

– Det som är huvuddrivkraften just nu från regeringens sida är att landa någonting inom arbetsmarknadspolitiken som gör att myndigheten och verksamheten på något sätt kan sluta omorganiseras hela hela tiden. Att få arbetsro och börja jobba. Då säger man ”okej då tar vi det så kan vi sluta diskutera Arbetsförmedlingen”. Som varit ett öppet sår i politiken ända sedan januariavtalet skrevs. 

Största reformen på decennier

Avgående partiledare och statsminister Stefan Löfven (S) säger i en intervju med Arbetet att Arbetsförmedlingen länge köpt en del tjänster och att det inte är något dramatiskt nytt. Och att Moderaterna och Kristdemokraternas budget 2019 ställde till det för myndigheten. 
– Det är helt sant att man har köpt sådana tjänster förut. Stöd och matchning bland annat. Skillnaden är att man nu satsar allt på en enda modell, Kundval rusta och matcha, Krom (den tjänst som januariavtalet lett fram till hittills, reds.anm). Som vi inte fått tycka till om. 

Men är det så ovanligt att arbetsmarknadens parter inte får tycka till om helheten? Sticker det ut? 
– Det sticker ut, för detta är den största myndighetsreformen, i ett av de absolut mest samhällsviktigaste områdena, som har gjorts på decennier. Att förändra detta i grunden utan att vi har fått möjlighet att komma med synpunkter är att inte ge reformeringen av Arbetsförmedlingen bästa möjliga chans. 

Pågår reformen av Arbetsförmedlingen? Pågår den till och med för fullt?
– Ja, en tredjedel av personalen är borta. En stor del av anslaget för personal och lokaler är borta. Digitaliseringen har gått hur långt som helst. Man fasar ut tidigare åtgärder och skalar upp tjänsten Krom till 100 procent. Så det är absolut full fart. 

ST: ”Oroväckande tunn”

De hårda orden fortsätter. Fackförbundet ST, som också organiserar anställda på Arbetsförmedlingen, tar även de tillfälle i akt att leverera övergripande hård kritik i sitt remissvar.

Vita fläckar i landet där arbetslösa inte får tillräckligt med stöd. Bristande hjälp till de som står längst från arbetsmarknaden. Det är två varningar från ST som kallar regeringens skrivelse för oroväckande tunn.

Därtill säger man nej till förslag om att privata aktörer ska få tillgång till känsliga personuppgifter.

LO: ”Det är galet”

Flera anställda på Arbetsförmedlingen organiseras av LO-förbundet Seko.

Therese Guovelin, förste vice ordförande på LO, tycker att det är fel att regeringen ”lägger ut små skärvor” att tycka till om.  

– Nu håller man på att göra precis samma misstag som man gjorde med friskolereformen. Att man reformerar en så samhällsviktig verksamhet mot ökad privatisering utan att göra ordentliga analyser, utan att göra utredningar, utan att låta inte bara facken utan också alla andra viktiga remissinstanser få ge sin syn på hela reformeringen. Det är inte bra, det är galet helt enkelt.