En ny insats med namnet förmedlingsinsatser planeras för att stötta arbetslösa som behöver hitta jobb. Det kan handla om direkt matchning eller om reguljär utbildning. 

Målet är att insatserna ska utföras av andra aktörer än Arbetsförmedlingen. Det kan vara privata företag, ideella och idéburna organisationer eller kommuner.

Det meddelade arbetsmarknadsministern Eva Nordmark (S) på en pressträff på fredagseftermiddagen.

Säkra utbudet

Om marknaden på någon ort inte lyckas leverera alla tjänster som behövs ska Arbetsförmedlingen kunna utföra matchningen, enligt regeringens planer. Men Eva Nordmark säger att det då handlar om att säkra utbudet under en begränsad tid.

– Vi vill se till att det finns ett stort utbud i hela landet, men vi ska heller inte ha några vita fläckar. Oavsett var du bor måste du kunna få stöd om du behöver det.

Men är målsättningen att hundra procent av förmedlingen ska ligga på externa aktörer?
– Målsättningen är externa aktörer, ja.

Lokal närvaro i landet

Arbetsförmedlingen ska köpa in insatserna och se till att utbudet räcker till. Myndigheten behåller också ansvaret för att bedöma de arbetssökandes behov och besluta om insatser.

– Arbetsförmedlingen är och kommer att vara en stor och mycket viktig myndighet, säger Eva Nordmark och betonar behovet av lokal närvaro runt om i landet.

De planer som hon berättade om på pressträffen är en fortsättning på arbetet med att reformera Arbetsförmedlingen i linje med januariavtalet. Regeringen fortsätter det arbetet trots att avtalet har upphört att gälla i relation till Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringen föreslår nu bland annat lagändringar som ska underlätta informationsutbyte mellan myndigheten och externa aktörer. Eva Nordmark säger också att man ska utreda hur samverkan med kommuner ska kunna ske framöver.