– När du går på ditt pass är oron stor för att du inte ska få sluta när passet är över. Ofta får man ta ett pass till och jobba 16 till 18 timmar i sträck, säger Malin Bergander, barnmorska och skyddsombud vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, som i dagarna har skickat en 6:6a-anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Vi hinner inte äta lunch eller middag. Vi springer mellan förlossningarna. Jag har själv stått med en krystande kvinna och samtidigt givit råd till en annan patient i telefon, säger Karin Järback, barnmorska i förlossningsvården i Umeå, där Vårdförbundet har gjort en 6:6a-anmälan utifrån vad man ser som en ohållbar arbetsmiljö.

Larm om låg bemanning

Larm om låg bemanning inom förlossningsvården hörs förvisso inför varje sommar, men årets sommar har varit värre än vanligt, enligt Malin Bergander.

Vid Sahlgrenska var 3 250 arbetspass obemannade när sommaren skulle börja, mot 2 000 sommaren 2020.

Mitt i sommaren stängdes en av Sahlgrenskas tre förlossningsavdelningar på grund av personalbrist (avdelningen ska öppnas igen nu på måndag).

– Omkring 350 födslar fick föras över till de två återstående avdelningarna. Vi har fått säga till kvinnor som ska föda att vänta hemma, och skicka hem kvinnor vars förlossning vi egentligen skulle sätta igång eftersom de passerat vecka 41 i graviditeten, säger Malin Bergander.

Brist på barnmorskor

Även förlossningsavdelningen i Lycksele har hållit stängt tre veckor under sommaren på grund av brist på barnmorskor.

Kvinnor i exempelvis Dorotea och Storumans kommuner har därmed varit hänvisade till Umeå, vilket kan betyda en resa på närmare 40 mil.

– Förlossningsvården i Västerbotten har varit underbemannad i många år, men situationen har eskalerat. I Umeå har vi 120 procents beläggning. Det är inte hållbart, och därför är personalflykten massiv, säger Karin Järback.

Sedan Hanna Ödman började som barnmorska vid BB i Lund 2012 har problemet med tunn bemanning ”accelererat”.

– Vi vänder ut och in på oss för att räcka till för patienterna. I vår 6:6a-anmälan begär vi att antalet patienter per barnmorska ska minska.

Hög arbetsbelastning i vården

Vårdförbundet har fått rapporter från de flesta av landets 21 regioner om mycket hög arbetsbelastning vid förlossningsavdelningar och BB.

Men även inom akutsjukvården har belastningen varit hög. 6:6a-anmälningar har gjorts bland annat vid akuterna på Norra Älvsborgs sjukhus och Sunderby sjukhus mellan Luleå och Boden (i det senare fallet gjorde Arbetsmiljöverket en inspektion i juli, varpå sjukhuset hotades av vite).

– 2021 har varit den värsta sommaren hittills, enligt våra förtroendevalda. Många sjuksköterskor har fått ta extrapass, och många har fått sms om att de får avbryta sin semester, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro.

– Arbetsgivarna insåg att efter pandemin måste alla som vill få fyra veckors sammanhängande semester. Men det blev på bekostnad av arbetsmiljön för dem som är i tjänst. Arbetsgivarna hade kunnat planera bättre. 

Tufft inom äldreomsorgen

Även inom äldreomsorgen har sommaren 2021 varit ansträngande. Många undersköterskor har tvingts jobba extrapass och dubbla pass, rapporterar Kommunalarbetaren.

Brist på vikarier, liksom vikarier med dåliga språkkunskaper, har bidragit till mycket hög arbetsbelastning för den ordinarie personal som varit i tjänst.