I minst 30 år har regionerna erbjudit extra ersättning till anställda som avstår från att ta ut semester på sommaren.

– Så länge har alltså bemanningsproblematiken i sjukvården funnits. Regionerna räknar inte in att medarbetarna har laglig rätt till semester, säger Vårdförbundets vice ordförande Ragnhild Karlsson.

– Det är ett bekymmer att regionerna kan skaka fram pengar vid särskilda tillfällen, men inte till vettiga löner och villkor i grunden.

Ragnhild Karlsson uppmanar var och en att tänka efter när man får erbjudande om pengar för att skjuta upp semester.

– När man tackar ja till ett erbjudande från arbetsgivaren som inte Vårdförbundet står bakom, vilka konsekvenser får det för yrket, och för Vårdförbundets förhandlingsposition längre fram? Vill man att det ska fortsätta vara så här?

13 000 sjuksköterskor i arbetsför ålder arbetar inte i yrket. Från flera håll i landet, bland andra sjukhusen i Stockholm och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, får Vårdförbundet rapporter om att pressen i intensivvården nu får ännu fler medlemmar att säga upp sig.

– En del säger upp sig som ett sätt att säkra sin semester, säger Gunilla George, ordförande i förbundets Stockholmsavdelning. Andra går till mindre tunga jobb i vården, eller till försäkringsbranschen.

Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef vid SKR, säger att bemanningsläget är extremt svårt på grund av pandemin, men ”tufft” i vissa verksamheter även en vanlig sommar.

– Även om vården till viss del dras ner under sommaren ska den finnas där året runt, 24–7, säger Jeanette Hedberg.

– Sedan är det många kvinnor som jobbar i vården. Det blir en del föräldraledighet.

Arbetsgivarna försöker tillmötes­gå personalens önskemål om när de ska få sin semester så långt möjligt, säger Jeanette Hedberg.

– Många vill vara lediga under samma period för att kunna vara med sina familjer. Där kommer extraersättningarna för att flytta semesterveckor in.

Enligt kollektivavtalet kan semestern förläggas även till maj och september, men enligt Jeanette Hedberg sker det mycket sällan en normal sommar.

– Rapporterna om att sjuksköterskor säger upp sig är mycket oroväckande, anser Jeanette Hedberg.

– Arbetsgivarna gör allt de kan för att minska trycket på personalen, man jobbar kontinuerligt med att försöka få in mer personal och sätter in olika stödinsatser. Därutöver måste alla bidra genom att följa Folkhälso­myndighetens rekommendationer för att förhindra smittspridning, och därmed minska trycket på vården.