En rad regioner har svårt att klara bemanningen i sjukvården i sommar och samtidigt ge alla anställda fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni till augusti.

I exempelvis region Stockholm kommer intensivvården ”vara utmanande att bemanna även denna sommar”, enligt regionens presstjänst. ”Bemanningsläget i vården är mer besvärligt 2021 än 2020”.

För att klara bemanningen ger en majoritet av landets regioner extra ersättning till anställda i sjukvården som flyttar delar av sin semester från sommaren till andra tider på året.

Men ersättningen skiljer sig åt mellan regionerna – och mellan olika yrkeskategorier.

Arbetets enkät, som besvarats av landets samtliga 21 regioner, visar att sjuksköterskor är den mest eftersökta yrkesgruppen.

Flera regioner säger uttryckligen att det bara är sjuksköterskor som får ersättning för att flytta sin semester.

Det gäller Norrbotten, Västmanland och Gotland. Med sjuksköterskor jämställs här barnmorskor, röntgensjuksköterskor, specialistutbildade sjuksköterskor och biomedicinska analytiker.

I Dalarna är ersättningen högre för sjuksköterskor än för andra yrkesgrupper. Medan sjuksköterskorna får 15 000 kronor per flyttad vecka är ersättningen 9 000 kronor för undersköterskor och läkare.

I Västerbotten och Stockholm omfattas läkare över huvud taget inte av den ersättning som regionerna har beslutat om.

Högst kan ersättningarna bli i de regioner som kompenserar för flyttad semester med ett procentuellt påslag på lönen, och alltså ger mer till dem som har hög lön.

För en läkare i Region Kalmar med en genomsnittlig läkarlön landar ersättningen för en semestervecka på drygt 20 000 kronor.

I de regioner som ger ersättning med en fast summa framstår Region Värmland som mest generös, med 15 000 kronor per flyttad vecka oavsett yrkeskategori, och Dalarna, där samma summa alltså bara erbjuds sjuksköterskorna.

De följs av Västmanland, som erbjuder 14 000 kronor per vecka för sjuksköterskor, och Uppsala som erbjuder 12 000 kronor.

En minoritet av landets regioner har än så länge inte beslutat om någon ersättning för dem som tar ut semester utanför sommarperioden, och räknar med att alla som vill ta semester under sommarmånaderna ska få göra det.

Hit hör Sörmland, Östergötland, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland och Örebro.

Det betyder inte att anställda som eventuellt behöver flytta semester på arbetsgivarens begäran behöver göra det helt utan kompensation.

Enligt det centrala kollektivavtalet har anställda som bara fått ut högst 14 semesterdagar under sommarmånaderna rätt till två extra semesterdagar, plus en engångssumma på 5 000 kronor. Engångssumman är en nyhet i avtalet, som förhandlades fram i höstas.

Anställda som får nöja sig med 15–19 semesterdagar perioden juni till augusti har rätt till en extra semesterdag plus ett engångsbelopp på 3 000 kronor, enligt avtalet.

De regioner som har beslutat om särskilda ersättningar till anställda som flyttar sin semester betalar dessa i stället för de extra semesterdagar och engångsbelopp som regleras i kollektivavtalet.

Region Jönköping är ännu inte klar med sin semesterplanering och har inte beslutat hur eventuella luckor ska fyllas. I Region Västernorrland uppger HR-direktören att beslut ännu inte är fattade.

Lista: Så mycket ersättning ges per region om vårdpersonal flyttar sin semester