Landets sjukhus arbetar nu intensivt med att lägga scheman inför sommaren.

Efter ett år med extrem belastning ser sju av de största sjukhusen ett extra stort behov av att de anställda får en ordentlig sommarsemester.

– Medarbetarna har levt ett år med pandemin. Och de som arbetar vårdnära fick bara tre veckors semester sommaren 2020, säger Åsa Thor-Gustafsson, HR-chef vid Örebro Universitetssjukhus.

Lista: Tusentals kronor skiljer när vårdpersonal skjuter på semester

Löner & Avtal

De anställda fick spara en vecka till hösten 2020, men alla tog inte ut den, till exempel därför att deras familjer inte var lediga då, tillägger Åsa Thor-Gustafsson.

– Och mot slutet av hösten steg smittspridningen, så att det återigen blev svårt att få ledigt, till exempel kring jul och nyår. Vi har tillåtit medarbetarna att spara mer semester över årsskiftet än normalt.

När Arbetet frågar åtta av landets största sjukhus om personalläget inför sommaren svarar samtliga att personalen är sliten, och att de gör sitt yttersta för att alla som vill ska få fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni-augusti så som semesterlagen föreskriver.

I bland andra Västerbotten, Örebro och Östergötland är regionernas HR-chefer optimistiska om att det ska lyckas.

– Vi har fortfarande gott hopp. Men i Östergötland är pandemiläget nästan lika svårt som förra våren, så beroende på utvecklingen kan det finnas en risk att inte alla kan få sina fyra veckor i sommar, säger Zilla Jonsson, HR-direktör i Region Östergötland.

Samtidigt säger personalansvariga vid de sju universitetssjukhusen, plus Södersjukhuset i Stockholm, att pandemins utveckling påverkar semesterplaneringen.

För att klara vården av covidsjuka har regionerna fördelat om personal mellan sina sjukhus. Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Linköping har också anställt fler.

– Vi har anställt, lånat in, fördelat om och kontrakterat den hyrpersonal som har haft rätt kompetens och varit tillgängliga för arbete. Belastningen är ändå extrem, säger Anna Wadenhov, HR-direktör vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Vid flera sjukhus har övertidsuttaget varit stort, särskilt bland sjuksköterskor men även undersköterskor. Vid exempelvis Akademiska sjukhuset i Uppsala uppgick övertidsarbetet till 149 årsarbeten under 2020, mot 107 året innan.

– Nu ökar coronan ordentligt i Örebroregionen, och det betyder att övertidsuttaget kommer att öka inför sommaren, bedömer Åsa Thor-Gustafsson, HR-chef vid Örebro Universitetssjukhus.

Försenade vaccinleveranser gör att en betydande del av vaccinationerna mot covid-19 kan behöva göras under sommarmånaderna. De sjukhus och regioner som Arbetet har talat med nämner dock inte vaccinationerna som ett stort hinder för att de anställda ska få den semester de vill ha.

Region Örebro har rekryterat 1 200 personer externt för vaccinationerna: pensionerad vårdpersonal, läkar- och sjuksköterskestudenter samt registratorer. Det visar sig nu vara ett klokt drag, säger Åsa Thor-Gustafsson.

– På så sätt sliter vi inte på våra egna resurser. Ännu har vi inte behövt använda vår ordinarie personal i någon stor utsträckning för vaccination. Men det kan komma att behövas längre fram.

Åtta stora sjukhus

Arbetet har ställt samma frågor om bemanningen i sommar till personalansvariga vid universitetssjukhusen i Umeå, Uppsala, Stockholm, Örebro, Linköping, Göteborg och Malmö-Lund, samt vid Södersjukhuset i Stockholm.

Med undantag av Karolinska sjukhuset i Stockholm har samtliga svarat, dock med reservationen att semesterplaneringen ännu pågår.