Susanne Holmberg har jobbat inom barnomsorgen i Linköping större delen av sitt yrkesliv.

Länge i ett av stadens utsatta områden. Hon trivdes bra, trots att det var utmanande, men en dag år 2015 tog det bara stopp.

– Jag blev hängande över en barnvagn på jobbet och fick inte luft. Läkarna förstod inte vad som hände men med facit i hand fanns tecknen där långt innan, säger Susanne Holmberg.

Efter ett antal läkarundersökningar konstaterades bland annat utmattningssyndrom.
– De säger att jag har drabbats hårt, säger hon.

Flera avslag från FK

I stället för att lägga allt fokus på att bli frisk har Susanne Holmberg, liksom många andra, fört en lång kamp med Försäkringskassan om rätten till sjukpenning.

Trots läkarutlåtanden om helt nedsatt arbetsförmåga i alla vanligt förekommande arbeten nekades Susanne sjukpenning år 2016. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Linköping som dömde till Susannes fördel.

Sedan samma visa med den direkt efterföljande sjukperioden. Nytt avslag från Försäkringskassan, nytt överklagande till förvaltningsrätten och nytt beslut till hennes fördel.

Den här gången fortsatte Försäkringskassan striden och överklagade till Kammarrätten.

– De menade att läkarintyget var för dåligt, att det inte förekom några objektiva undersökningsfynd och att det inte visade varför hennes arbetsförmåga var nedsatt. Att det ska finnas objektiva undersökningsfynd är ett rekvisit som Försäkringskassan har hittat på, säger Jimmie Söndergaard, jurist på LO-TCO Rättsskydd.

Han har följt Susanne Holmberg under många år och menar att hennes fall inte är unikt, men att det är ett exempel på hur Försäkringskassans avslagsskäl inte håller vid rättslig prövning.

För i det här fallet stod Kammarrätten stod på Susanne Holmbergs sida. I mars i år, fyra år efter att ansökan skickades in, fick hon sin ersättning.

Förändring på väg

Efter hård kritik mot det kraftigt ökade antalet avslag under de senaste åren genomför Försäkringskassan just nu en stor genomlysning av sitt arbete med sjukförsäkringen. Genomgången ska även granskas av Statskontoret, på uppdrag av regeringen.

Regeringen vill ”säkerställa att Försäkringskassan vidtar nödvändiga åtgärder för att åtgärda de brister som identifierats i förvaltningen av sjukförsäkringen.”

Statskontoret ska lämna en delrapport över granskningen den 15 mars 2022 och slutredovisa sin granskning den 15 mars 2023.

Jimmie Söndergaard, på LO-TCO Rättsskydd, hoppas att det ska leda till en förbättring.

– Medvetandet släpar efter verkligheten. På sikt tror jag att Försäkringskassan kommer att ändra sin hantering, men det tar ju tid. Vi har slagits länge för detta, säger han.

Ny kamp för Susanne

Trots vårens kritik mot Försäkringskassan är kampen långt ifrån över för Susanne Holmberg.

Hon har idag 50 procent arbetsförmåga och jobbar under sommaren med lönebidrag som kyrkogårdsvaktmästare, med anpassningar för att klara det. Enligt läkarna är hennes problem bestående och alla behandlingsresurser är uttömda.

Susanne Holmberg har genomgått alla utredningar som går och nått sin maxkapacitet på 50 procent. Hon menar att hennes två hästar är stor del av hennes rehabilitering, trots att det krävs mycket hjälp för att kunna behålla dem.

– Jag är en ambitiös person. Jag vill jobba. Men jag har gjort alla tänkbara tester och utredningar. Läkarna och Arbetsförmedlingen har gjort allt för att få Försäkringskassan att förstå att det här är vad jag klarar, säger Susanne Holmberg.

Det är tack vare sin man, Stefan Holmberg, och hjälpen från LO-TCO Rättsskydd som hon kunnat ta kampen mot Försäkringskassan.

Men Försäkringskassan fortsätter att neka henne sjukpenning.

– Det var en skön känsla att få rätt i Kammarrätten, det gav oss upprättelse. Men just när vi vunnit där och tänkte att det skulle vara över fick Susanne avslag på sin nya sjukperiod. Då var man på väg att tappa sugen, säger hennes man Stefan Holmberg.

Och någon egentlig tvekan har det ändå aldrig varit.

– Vi ger oss inte. De baserar fortfarande sina beslut på grunder som Förvaltningsrätt och Kammarrätt inte anser vara rätt. Vi tar för givet att vi kommer att få rätt i förvaltningsrätten igen.

Paret Holmbergs tips till den som är sjuk

  • Hitta någon som orkar driva ärendet (vara ombud) så att den som är sjuk inte behöver ha kontakt med Försäkringskassan.
  • Skaffa juridisk hjälp. ”Det är mycket svårt att som lekman driva ett ärende mot en myndighet. Det fackliga stödet i Susannes fall har varit ovärderligt.”
  • Begär att få journalutskrifter från Försäkringskassan för att följa deras aktiviteter.