Arbetet har tidigare berättat om Försäkringskassans genomlysning av sitt eget arbete med sjukförsäkringen efter den hårda kritiken mot myndigheten.

Hittills har genomlysningen lett till att myndigheten bett om flera hundra miljoner kronor extra för att kunna anställa ett stort antal jurister, med målet att göra sina utredningar mer rättssäkra.

Nu ska själva genomlysningen dock granskas av en extern myndighet. Det beslutade regeringen i går, torsdag och det blir Statskontoret som får uppdraget.

I ett pressmeddelande skriver regeringen att man vill ”säkerställa att Försäkringskassan vidtar nödvändiga åtgärder för att åtgärda de brister som identifierats i förvaltningen av sjukförsäkringen.”

– För regeringen är det mycket viktigt att den genomlysning av sjukförsäkringen som Försäkringskassan nu vidtar för att åtgärda brister får genomslag, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) enligt ett pressmeddelande från regeringen.

Statskontoret ska bland annat, vid behov, ge förslag på hur Försäkringskassans förslag på åtgärder kan justeras eller kompletteras.

Myndigheten får också i uppdrag att undersöka hur Försäkringskassans samordningsuppdrag kan kompletteras.

Inom ramen för uppdraget ska Statskontoret även granska hur Försäkringskassans samordningsuppdrag kan bli bättre.

Statskontoret ska lämna en delrapport över granskningen den 15 mars 2022 och slutredovisa sin granskning den 15 mars 2023.