Beskedet från regeringen kom på onsdagkvällen. Den hårt kritiserade prövningen av sjuka mot ”normalt förekommande arbete” ska ändras.

– Människor ska inte bli av med sjukpenningen genom en prövning mot fiktiva jobb, utan nu ska prövningen av arbetsförmågan göras mot angivna yrkesgrupper, sa socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) till SVT på onsdagskvällen.

I dag förlorar många sin sjukpenning efter 180 dagars sjukskrivning eftersom reglerna för att få behålla den då blir betydligt hårdare. Då prövar Försäkringskassan inte längre om den sjuka kan utföra ett arbete hos sin arbetsgivare utan mot hela arbetsmarknaden.

Om hen kan utföra ett ”normalt förekommande arbete” har personen inte längre rätt till sjukpenning.

Personen kan exempelvis hänvisas till att söka ett arbete ”utan stress” men utan att beslutet innehåller stöd för ett sådant arbete faktiskt finns.

Det är i dag över ett år sedan en statlig utredning föreslog att lagen skulle ändras.

I utredningen föreslogs att begreppet skulle ändras till ”angivet normalt förekommande arbete”. Alltså att Försäkringskassan skulle behöva specificera vilket jobb den sökande kan utföra vid ett avslag.

Det är alltså detta regeringen nu vill genomföra. Beslutet om att gå vidare med en lagändring väntas fattas på dagens regeringssammanträde.

Enligt socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabis pressansvariga Nadja Yusuf är det regeringen som själva går fram med lagförslaget som alltså inte är en färdig överenskommelse med samarbetspartierna C och L. Men regeringen tror att det kommer att finnas stöd för lagförslaget i riksdagen.

På samma regeringssammanträde kommer regeringen också att ändra i det så kallade regleringbrevet som styr Försäkringskassan. Enligt SVT ska myndigheten få i uppdrag att inte minska sjukpenningtalet genom avslag.

– Vi vill inte minska sjuktalen genom avslag på människors ansökan om sjukpenning. Det Försäkringskassan ska göra nu är att sätta fokus på tidigare rehabiliteringsinsatser när folk blir sjuka och förebyggande insatser så att folk inte blir sjuka, säger Ardalan Shekarabi till SVT.