Arbetsmiljöverket krävde i höstas att Taskrunner skulle undersöka och riskbedöma bland annat ensamarbete och belastningsergonomi för de som gör uppdrag genom appen, annars väntade vite. Men förvaltningsrätten i Malmö har slagit fast att företaget inte är arbetsgivare och att Arbetsmiljöverket därför inte kan ställa sådana krav.

En arbetsgivare ska leda och fördela arbetet men förvaltningsrätten menar att Taskrunner inte gör det eftersom de inte ställer krav på hur många uppdrag en utförare måste ta på sig eller när, var, hur och mot vilken ersättning ett enskilt uppdrag ska regleras. Det görs istället upp direkt med beställaren.

”Bolagets roll verkar i stället vara att hjälpa användarna genom betalsystem, försäkring, service och möjligheter att sätta betyg”, står det i domen.

Arbetsmiljöverket vill få en tydlig praxis i såna här ärenden och har därför lämnat in en överklagan av domen, men har också begärt extra tid för att komplettera överklagandet och förklara grunderna. Kammarrätten har gett Arbetsmiljöverket fram till 31 augusti på sig, därefter kan beslut fattas om prövningstillstånd.

Hoppas på vägledande dom

LO-TCO Rättsskydd är inte del av Arbetsmiljöverkets ärenden men är positiv till överklagan.

– Det är bra att Arbetsmiljöverket driver den här frågan. Den här typen av företag blir bara fler och fler och är en växande del av ekonomin och det vore bra att få ett prejudikat för arbetsmiljöansvaret, säger Annett Olofsson, jurist på LO-TCO Rättsskydd.

De har ännu inte haft något liknande ärende men räknar med att det kan komma i framtiden.

– Arbetskraften i de här företagen är ofta i utkanten av arbetsmarknaden och inte medlemmar i facket. Då blir det inte heller att fackförbunden driver något ärende, men det kommer säkert att komma, säger Annett Olofsson.

Tipptapp under utredning

Samtidigt pågår en liknande tvist med appföretaget Tiptapp, som också sätter utförare och beställare av tjänster i kontakt med varandra via en app. Ärendet är inte avgjort i förvaltningsrätten.

Arbetsmiljöverkets granskningar av app- och egenanställningsföretag är en del av ett regeringsuppdrag med inriktning på nya sätt att organisera arbete. Uppdraget ska slutredovisas i februari 2022.

Vad är Taskrunner?

Taskrunner driver en app där så kallade runners, personer som utför tjänster, kopplas samman med kunder som vill ha hjälp exempelvis med att montera möbler eller transportera gods.

I Sverige finns enligt företaget över 2000 registrerade runners.