Via appen Taskrunner kan en så kallad ”runner” utföra tjänster som flytthjälp, montering av möbler eller målning.

I andra änden finns en privatperson som betalar för tjänsten.

Enligt företaget finns i dagsläget runt 7 000 runners. Och det finns en rad liknande appar. Men är det ett arbete?

Ja, anser Arbetsmiljöverket. Efter en inspektion fick företaget ett föreläggande om vite på 75 000 kronor.

Enligt myndigheten saknas helt riskbedömning för sjukdomar och skador som kan ske i arbetsmiljön för bolagets runners.

Har man inte åtgärdat bristerna före den 15 december ska alltså vitet betalas. 

Taskrunner blir därmed det första av liknande appföretag där arbetsmiljöansvaret prövas.

Bolaget har överklagat föreläggandet eftersom man inte anser sig var en arbetsgivare, och därmed inte har något ansvar för arbetsmiljön. 

Men enligt Monica Björk på Arbetsmiljöverket har bolaget kontroll över sådant som vilka arbeten som utförs och vilka som tar, eller inte får ta, jobben.

– Då kan man kan jämställa det med ett arbetsgivaransvar, säger hon.

Arbetsmiljöverket testar nu lagstiftningen i praktiken. Uppdraget att se över app- och egenanställningsföretagen ur ett arbetsmiljöperspektiv kommer från regeringen och pågår till och med 2021. 

Hittills har man granskat cirka 25 digitala plattformar, och de allra flesta har fått olika krav av myndigheten. 

Men i fall som Taskrunner, där det går till domstol, kan det dröja innan besked om vad som gäller kommer. 

Redan innan projektet inleddes, har en annan del av den nya arbetsmarknaden prövats.

Arbetsmiljöverket utfärdade sanktionsavgifter mot egenanställningsföretaget Cool Company, vilket var första gången ett sådant prövades ur arbetsmiljöperspektiv.

Där handlade det om en byggnadsarbetare som jobbade utan fallskydd, och som uppgav bolaget som sin arbetsgivare.  

Arbetsmiljöverket förlorade i såväl förvaltnings- som kammarrätt.

Instanserna ansåg visserligen att Cool Company var arbetsgivare, men då det saknades avtal mellan bolaget och byggföretaget hade inte Cool Company arbetsmiljöansvar. 

Arbetsmiljöverket vill få det här prövat i högsta instans och har överklagat till Högsta förvaltningsdomstolen.

Enligt domstolshandläggaren Nina Bigosinska är målet under handläggning, och om myndigheten överhuvudtaget får prövningstillstånd eller inte avgörs ”förhoppningsvis” under hösten.

Arbetet har sökt Taskrunner för en kommentar, men inte fått svar.