Skatter

– Jag kan inte se att det här appföretaget har någon skattskyldighet i Sverige. Går pengarna direkt mellan kund och den som utför tjänsten är det ett förhållande dem emellan. Och kommer man över ett visst belopp ska den som köper tjänster betala sociala avgifter och upprätta kontrolluppgift, säger Henrik Kisterud, rikssamordnare på Skatteverket.

Den som säljer tjänster i större omfattning kan också komma att behöva betala moms, om Skatteverket anser att personen i praktiken bedriver en ekonomisk verksamhet.

Innebär den här marknaden problem för er?
– Problem och problem, det kräver ju att kontrolluppgiftsskyldigheten upprätthålls av kunder som köper tjänster så här.

På besök i gig-ekonomins djungel

Nyheter

Du som jobbar: Tjänar du inte mer än upp till 999 kronor per år behöver du inte skatta, däremot ska du deklarera vad du tjänat. Tjänar du från 1 000 kronor men mindre än 10 000 kronor ska du själv betala in skatt och egenavgifter.

Du som anlitar: Om du betalar max 999 kronor under ett år behöver du inte göra någonting. Betalar du 1 000 kronor men mindre än 10 000 kronor ska du lämna en kontrolluppgift på beloppet, men den som säljer tjänsten ska själv betala in skatt och avgifter. Betalar du 10 000 kronor eller mer ska du göra skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter.

Sjukpenning

För att ha rätt till sjukpenninggrundande inkomst (SGI) ska du, eller förväntas du tjäna, minst 10 900 kronor per år. Du ska ha arbetat, eller förväntas arbeta, minst sex månader i följd. Eller ha perioder av återkommande arbete varje år. Du ska redovisa dina inkomster för Skatteverket för att kunna få en SGI.

A-kassa

– Man tittar på det faktiska förhållandet, så det kanske inte är så annorlunda jämfört med förut. Att jobba så här är bara ett nytt sätt att promota sig själv.

– Är det inte ett rent anställningsförhållande är det kanske ett uppdragstagarförhållande. Då blir det under samma premisser som för en företagare eller en anställd, säger Charlotte Hasselgren, jurist på Sveriges a-kassor.

Ska man tänka på något särskilt?
– Det första är att ta kontakt med sin a-kassa innan, så att det inte blir en situation där man blir återbetalningsskyldig om man gör det här parallellt med a-kassa till exempel. Någon måste ju rimligtvis redovisa inkomsten någonstans, så att den beskattas.

Arbetsmiljö

Redan i 2§ i arbetsmiljö-lagen konstateras att ”denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning”. Men principiellt faller även tillfälligt och kortvarigt arbete in under lagen, säger Victoria Hoff, jurist på Arbetsmiljöverket:

– Men man får titta på varje fall för sig: På den som ska utföra arbetet. Är den personligen arbetsskyldig, eller kan någon annan gå in? Vem tillhandahåller material, lokaler där arbetet ska utföras? Hur beräknas ersättningen. Sedan får man väga samman alla omständigheter.

Arbets­förmedlingen: I den bästa av världar blir det fler jobb

Nyheter

Ibland kan till exempel en egenföretagare anses vara arbetstagare om den intar en beroendeställning gentemot den som ger uppdraget.

Vad ska man tänka på om man jobbar via appar och skadar sig själv eller någon annan?
– Att man har väldigt tydliga avtal med den som ger uppdraget, vem tar ansvar om något händer. Att man avtalsmässigt försöker förebygga. Se till att ni går igenom hemmet och att någon visar hur arbetet ska göras och skriver in det i avtal. Och se över dina försäkringar, som drulle- och olycksfall.

Pension

Den allmänna pensionen bygger på det som återfinns i din egen inkomstdeklaration. Och för att den ska ticka in behöver du tjäna minst 18 000 kronor om året. Den som saknar arbetsgivare går helt miste om tjänstepension, då återstår att spara själv.