Vilka fördelar innebär gig-ekonomin för enskilda individer?
– De digitala plattformarna ger möjlighet att kommunicera direkt och på global nivå med tiotusentals potentiella uppdragsgivare. Den möjligheten leder dels till att arbetsmarknaden växer, dels till att den blir mer flexibel. För många yrkesgrupper som exempelvis programmerare eller översättare skulle dessa förändringar kunna innebära ökade möjligheter till sysselsättning.

Vilka är nackdelarna?
– Det är inte helt lyckat om människor som har få andra alternativ till försörjning tvingas in i arbete där de till exempel saknar kollektivavtal och försäkringar.

På besök i gig-ekonomins djungel

Nyheter

– I den bästa av världar leder de enklare former av gig-arbete som vuxit fram som cykeltransporter, taxitjänster och hjälp att skruva ihop Ikea-möbler till att grupper som har svårt att över huvud taget ta sig in på arbetsmarknaden får en möjlighet som kan leda till andra typer av arbeten. Att det faktiskt är så är dock inte klarlagt.

Hur fungerar den svenska modellen med gig-ekonomin?
– Många institutioner som vi länge sett som självklara inslag på svensk arbetsmarknad verkar i viss mån kunna sättas ur spel till följd av framväxten av digitala plattformar. Det är viktigt att arbetsmarknadens parter och de som har makten att stifta lagar, snabbt skaffar sig en tydlig bild av vilka förändringar på arbetsmarknaden den nya tekniken driver på.

Så funkar appjobb i svenska systemet

Nyheter

Hur ser Arbetsförmedlingen på att ni får konkurrens om jobbannonserna?
– Det viktiga för Arbetsförmedlingen är att matchningen på arbetsmarknaden fungerar på ett effektivt sätt. Vi ser positivt på att det finns andra aktörer som underlättar för människor att hitta ett arbete.

Varför ska jag söka jobb via er och inte via apparna?
– För att du som arbetssökande ska kunna få arbetslöshetsersättning behöver du registrera dig på Arbetsförmedlingen. Det finns samtidigt ingenting som hindrar att du söker jobb via andra kanaler än via de som erbjuds hos Arbetsförmedlingen. Det är snarare positivt om du är aktiv och tar ansvar för att ha en effektiv strategi för att hitta ett jobb.

– Den kanske största skillnaden är att en arbetssökande på Arbetsförmedlingen kan få hjälp i sökprocessen av professionella arbetsförmedlare.

Förmedlare – eller arbetsgivare?

EU-kommissionen har kommit fram till en vägledning för hur medlemsstaterna ska se på delningsekonomi och digitala plattformar. Plattformsföretagen anser själva att de är rena förmedlare av tjänster.

Men enligt EU-kommissionen kan de i praktiken vara arbetsgivare.

För att avgöra om en plattform är arbetsgivare, inte bara förmedlare, anser kommissionen att tre frågor ska kunna besvaras med ett ja:

  1. Sätter plattformen det slutgiltiga priset?
  2. Bestämmer plattformen övriga villkor, som till exempel obligatoriska instruktioner?
  3. Äger plattformen tillgångar som används för att kunna utföra tjänsten?