Företaget Taskrunner behöver inte ansvara för ergonomi och ensamarbete för dem som tar uppdrag via deras app. Det framgår av en dom i förvaltningsrätten som Arbetet skrivit om tidigare i veckan.

I höstas väckte det uppmärksamhet när Arbetsmiljöverket riktade krav mot såväl Taskrunner som Tiptapp och krävde att företagen skulle ta arbetsmiljöansvar som arbetsgivare.

Detta gentemot personer som åtar sig uppdrag via företagens appar, det kan exempelvis handla om att transportera saker åt andra privatpersoner.

– Sett utifrån hur de här företagen är konstruerade är Arbetsmiljöverkets krav orimliga. Det blir svårt för bolagen att överleva om det här går igenom i domstol, då blir det väldigt långtgående konsekvenser, sa Amelie Berg, arbetsmiljöexpert på Svenskt Näringsliv då till Svenska Dagbladet.

Gig-företag kan bromsas

Hon såg en risk för att nya affärsmodeller och den innovation som finns i många gig-företag skulle bromsas. 

Sofie Rehnström, jurist på LO, sa däremot till Svenska Dagbladet att Arbetsmiljöverkets beslut var ”jättebra”. 

Nu har alltså förvaltningsrätten gått emot Arbetsmiljöverket i fråga om Taskrunner och slagit fast att företaget inte har arbetsgivaransvar för arbetsmiljön. Målet om Tiptapp är ännu inte avgjort.

Sofie Rehnström säger nu till Arbetet att hon hoppas att frågan kanske går vidare till kammarrätten för att prövas på nytt.

Samtidigt säger hon att det är svårt att dra generella slutsatser utifrån enskilda domar om den här delen av arbetsmarknaden. Uppläggen skiftar och villkoren ändras ofta även inom enskilda företag.

Plikt att redovisa vem som tar jobb

Sofie Rehnström tycker att regelverket om vem som har arbetsgivaransvar normalt sett är ganska bra, men inte gjort för de företag som förmedlar uppdrag via appar.

Hon önskar att det fanns någon sorts plikt att redovisa tydligare hur man definierar den som tar jobb via ens plattform.

– Många tror att de är anställda utan att vara det. Apparna är ju inte något sorts metafysiskt fenomen, utan man ska komma ihåg att det finns företag bakom –  då borde man kunna ålägga dem skyldigheter också.

Oklart om domen påverkar liknande ärenden

Amelie Berg på Svenskt Näringsliv har inte haft tid att gå igenom domen och vill inte kommentera den närmare.

Men hon skriver till Arbetet att domen från förvaltningsrätten inte är prejudicerande och att det därför är svårt att kommentera om den kommer påverka liknande ärenden hos Arbetsmiljöverket.

”Det kan bara Arbetsmiljöverket svara på” skriver hon.

På Arbetsmiljöverket uppger presstjänsten att man ännu inte har hunnit analysera domen. Ett beslut om eventuellt överklagande måste tas senast 9 juli.

Tre mål med betydelse för vem som har arbetsgivaransvar

1. Förlust för Arbetsmiljöverket mot Taskrunner

Förra veckan slog förvaltningsrätten i Malmö fast att företaget Taskrunner inte kan krävas på arbetsgivaransvar för arbetsmiljön. Detta efter att Arbetsmiljöverket krävt åtgärder rörande bland annat ensamarbete och belastningsergonomi. Arbetsmiljöverket hävdade att de som tar sig an uppdrag, så som att transportera saker åt andra privatpersoner, via Taskrunners app är underkastade bestämda direktiv från bolaget. Bland annat detta ansågs tala för att de är anställda. 

Förvaltningsrätten hänvisar i stället bland annat till att företaget inte styr var, när, hur eller mot vilken ersättning uppdrag utförs. Rätten landar i att det inte rör sig om anställningar.

2. Arbetsmiljöverket mot Tiptapp prövas nu

Ett ännu pågående mål är väldigt likt tvisten mellan Arbetsmiljöverket och Taskrunner. Även av Tiptapp, som också sätter utförare och beställare av tjänster i kontakt med varandra via en app, har man utkrävt arbetsmiljöansvar. Företaget har överklagat.

Arbetsmiljöverket har lyft bland annat att den som utför uppdrag via appen är personligt ansvarig och måste leva upp till vissa krav. 

Företaget har å sin sida pekat på att de centrala villkoren bestäms av beställaren och utföraren, som bara kopplas samman via appen.

Ärendet har ännu inte avgjorts i förvaltningsrätten, som just nu väntar på ett yttrande som Arbetsmiljöverket ska lämna senast den 1 juli.

3. Förlust för Arbetsmiljöverket mot Cool Company

En arbetstagare jobbade på hög höjd utan fallskydd våren 2016. Arbetsmiljöverket krävde sanktionsavgift på 400 000 kronor från företaget Cool Company som bland annat skötte faktureringen av arbetet. Men både förvaltningsrätten och kammarrätten har sedan dess landat i att det inte fanns något arbetsmiljöansvar.

Cool Company är ett egenanställningsföretag som sköter administration och fakturering, men domstolen konstaterade att företaget inte hade något avtal med kunden som mannen gjorde jobbet åt – och därmed kunde det inte finnas ansvar för arbetsmiljön. 

I år kom besked om att Högsta förvaltningsdomstolen inte tar upp målet.