Efter 14 månaders väntan är det nu avgjort. Egenanställningsföretaget Cool Company hade inte arbetsmiljöansvar när en anställd jobbade utan fallskydd.

Högsta förvaltningsdomstolen tar inte upp fallet och kammarrättens dom från slutet av oktober 2019 vinner därmed laga kraft, vilket tidningen Arbetarskydd var först att berätta om.

Det hela började för nästan fem år sedan, i maj 2016. Under en inspektion på ett byggprojekt upptäckte Arbetsmiljöverket en person som arbetade på ett tak utan fallskydd.

Han uppgav att hans arbetsgivare var företaget Cool Company AB och Arbetsmiljöverket utdömde en sanktionsavgift på 400 000 kronor till företaget. 

Men företaget överklagade beslutet. Cool Company är nämligen ett så kallat egenanställningsföretag.

Företaget menade att man inte hade ansvar för arbetsmiljön eftersom man inte hade något avtal med kunden.

Förvaltningsrätten gick på företagets linje. Rätten konstaterade visserligen att Cool Company är arbetsgivare åt mannen, men det faktum att man inte hade något avtal med kunden gjorde att företaget inte kunde råda över arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Egenanställningsföretag

• Det finns många uppdragsgivare som bara vill anlita F-skattare. Därför ansluter sig frilansare som utför tillfälliga uppdrag med A-skatt till egenanställningsföretag.

• Företaget fakturerar uppdragsgivarna mot viss provision, redovisar arbetsgivaravgifter, gör skatteavdrag och betalar sedan ut resten av pengarna som lön till frilansaren.

• Från Cool companys hemsida: ”Som egenanställd kan du jobba som frilansare och konsult för dina kunder, men Cool Company bär arbetsgivaransvaret.”

Fallet överklagades till kammarrätten som alltså också gick på företagets linje.

I domen konstateras att den egenanställda mannen inte varit i kontakt med Cool Company förrän efter att jobbet var klart för att få hjälp med faktureringen. Därför fanns inget avtal mellan företaget och kunden.

”Redan av denna anledning kan Cool Company alltså̊ inte anses ha varit arbetsgivare och kan därför inte heller påföras sanktionsavgift.” skriver kammarrätten.

Jonas Hamark, jurist på Arbetsmiljöverket, är besviken över att det inte blev någon dom i Högsta förvaltningsrätten och att domstolen i stället valde att inte alls ta upp fallet.

– Efter 14 månader var ju min förhoppning lite annorlunda.

Enligt honom är det nu avgjort att ett egenanställningsföretag inte har arbetsmiljöansvar om den anställde kontaktar dem först efter att jobbet utförts.

Det kvarstår dock frågor kring vad som gäller kring det motsatta. Att man berättar om uppdraget innan man utför det.

Jonas Hamark menar att kammarrättens sätt att formulera sig kan antyda att egenanställningsföretaget också här saknar arbetsmiljöansvar. Han hade därför hoppats på ett förtydligande i en högre instans.

I dagsläget jobbar Arbetsmiljöverket dock vidare enligt sin tidigare inställning: Arbetsgivaransvaret finns kvar i dessa fall.

– Vi kan inte sitta och gissa vad kammarätten menar, säger Jonas Hamark

Om Arbetsmiljöverket i dag skulle komma ut på samma inspektion som 2016 skulle eventuellt byggarbetaren utan fallskydd betraktas som egen företagare.

– Hypotetiskt sett skulle det kunna bli en sanktionsavgift på 40 000 kronor för honom.