På ena sidan står Svenskt Näringsliv, PTK, Kommunal och IF Metall.

De slöt i december i fjol ett huvudavtal om att förändra anställningsskyddet, samtidigt som anställda ska få rätt till mer kompetensutveckling och bättre stöd när de måste hitta nya jobb.

På den andra sidan står olika LO-förbund som kritiserar det faktum att PTK är med i fortsatta förhandlingar gällande omställning – ett avtal som ska förnyas efter 17 år.

Livs pausar samarbete

Före midsommar meddelade Livs förbundsordförande Eva Guovelin att Livs pausar sitt samarbete med Facken inom industrin; Unionen, Sveriges ingenjörer, IF Metall och GS.

– När tjänstemännen via PTK mot vår och LO:s vilja tränger sig in i förhandlingarna och agerar så att våra medlemmar riskerar att förlora sin omställningsförsäkring ser vi ingen annan utväg, sa hon i en skriftlig kommentar.

Förhandlings- och samverkansrådet PTK

Privattjänstemannakartellen, PTK, bildas på TCO:s kongress 1973. Tanken är att samordna förhandlingarna för alla privatanställda tjänstemän, oavsett om de är anslutna till ett TCO- eller Saco-förbund. Detta sker efter en period med bråk mellan centralorganisationernas förbund. I PTK ingår enbart privatanställda från respektive förbund. Totalt antal anslutna tjänstemän är 898 159.

Även GS tvivlar på samarbetet. GS vill att LO självständigt ska förhandla utan inblandning från PTK. Både GS och Livs oroas över att omställningsstödet kan bli sämre för de förbund som inte anslutit sig till huvudavtalet.

Elektrikerna, Fastighets och Pappers, som inte tillhör Facken inom industrin, har gjort stöduttalanden för Livs.

IF Metall: Olycklig situation

Marie Nilsson, förbundsordförande för IF Metall, tycker situationen som uppstått är ”olycklig”.

– Jag vill inte recensera andra förbunds ställningstaganden men grunden är att de LO-förbund som inte vill vara med i huvudavtalet ändå måste ha fungerande omställningsförsäkringar. Då måste vi finna en lösning som accepteras av alla parter, säger hon.

Hur kan konflikten påverka samarbetet mellan Facken i industrin?
– Vi hoppas naturligtvis att det inte kommer att ha en långsiktig påverkan och att vi snabbt kan hitta tillbaka till det goda samarbete som präglat Facken inom industrin under lång tid.

Sveriges Ingenjörer tycker att det är ”beklagligt” att Livs har beslutat att pausa sin medverkan i Facken inom Industrin.

– Vi hoppas att de snart igen återupptar sitt arbete i det industrifackliga samarbetet, säger Alexander Orlinge, pressekreterare för Sveriges ingenjörer.

PTK: LO-förbund får själv svara

Ytterligare frågor hänvisar han till PTK. Martin Linder är ordförande för PTK och fackförbundet Unionen.

– Som ordförande i Unionen beklagar jag att Livs valt att pausa samarbetet och vi hoppas att de snart återupptar sin medverkan, säger han.

Hur ser PTK på konflikten?
– PTK och LO har under lång tid förhandlat gemensamt med Svenskt Näringsliv för att öka tryggheten på arbetsmarknaden. LO och LO-förbunden får själva svara för varför de agerar som de gör. 

Det var i maj som LO beslutade att fortsatta förhandlingar om Trygghet och omställning med Svenskt Näringsliv.

Målet med de fortsatta förhandlingarna är bland annat att LO-förbund som inte vill ansluta sig till huvudavtalet, som slöts mellan Svenskt Näringsliv, PTK, Kommunal och IF Metall, inte påverkas negativt gällande just villkor för omställning.

Vad är omställningsavtalet?

2004 slöt LO och Svenskt Näringsliv ett avtal där omställningsstödet blev en del av kollektivavtalet. Då bildades Trygghetsfonden TSL (Trygghetsfonden Svenskt Näringsliv LO). Privata arbetsplatser som har ett kollektivavtal med ett LO-förbund kan ta del av TSL:s stöd för omställningar. Målet är att hitta lösningar för de privatanställda som sägs upp på grund av arbetsbrist. Lösningen kan innebära nytt jobb, att starta eget eller börja studera.

Enligt Livs har PTK som krav att förbund som står utanför huvudavtalet inte ska omfattas av ett nytt omställningsavtal. När frågan ställs till Martin Linder väljer han att inte kommentera.

Men bör alla fackförbund inom LO ansluta sig till huvudavtalet anser ni?
– PTK har hela tiden velat se en bred överenskommelse, men vi respekterar självklart det beslut som LO fattade i höstas. Nu är det upp till LO och LO-förbunden hur de vill agera för sina medlemmar.

Vad ska ske med de fackförbund som inte vill ansluta sig?
– Det får LO och Svenskt Näringsliv svara på.

Marie Nilsson på IF Metall tycker att alla LO-förbund får göra egna bedömningar utifrån sina förutsättningar och vad man anser vara bäst för sina medlemmar.

– Jag kan bara tala för IF Metall och vi anser att detta är ett bra avtal för våra medlemmar och för möjligheten till utveckling och omställning. Och jag hoppas naturligtvis att även fler LO-förbund kan se de fördelar som avtalet ger.

Ingen oro över regeringskris

Tre parallella utredningar i regeringskansliet som visar hur las-överenskommelsen i huvudavtalet ska förverkligas i praktiken har skickats ut på remiss.

15 september går remisstiden ut och i juni nästa år är det tänkt att förändringarna ska börja gälla. Det innebär tidspress gällande förhandlingarna om omställningsavtalet.

Däremot oroas varken Martin Linder eller Marie Nilsson över att regeringskrisen ska påverka förhandlingarna.

– När det gäller partsöverenskommelsen som helhet tror och hoppas jag att den inte påverkas av den nuvarande situationen. Den är så väl förhandlad och förankrad att den bör ha ett brett politiskt stöd, säger Marie Nilsson.